Pre lásku stvorení

13. dec. 2015 | Články

„Zázrak som, ľudia, zázrak nádherný, z lásky som a pre lásku stvorený…“ Sú chvíle, keď má človek mimoriadnu príležitosť obzrieť sa dozadu a žasnúť. Oslava životného jubilea bola takou príležitosťou pre dve sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej. Ako štrnásťročné dievčatá opustili rodné Chlebnice a spolu prišli do kláštora. Niekoľko rokov pracovali v dojčenskom zariadení v Lipnici v Dunajskej Lužnej a potom sa ich cesty rozdelili. Sr. Blanka odišla do Košíc, kde pôsobila ako učiteľka v Cirkevnej materskej škole bl. Imeldy. Sr. Petra išla najskôr na Ukrajinu, kde pomáhala pri zakladaní našej prvej misie, neskôr pôsobila v Petrovanoch a v Tvrdošíne. Po mnohých rokoch sa opäť stretli v tej istej komunite, kde sa venujú svojmu poslaniu. Ich práca a láska sa stala inšpiráciou pre mnohých spolupútnikov na ceste.

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...