Pre lásku stvorení

13. dec. 2015 | Články

„Zázrak som, ľudia, zázrak nádherný, z lásky som a pre lásku stvorený…“ Sú chvíle, keď má človek mimoriadnu príležitosť obzrieť sa dozadu a žasnúť. Oslava životného jubilea bola takou príležitosťou pre dve sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej. Ako štrnásťročné dievčatá opustili rodné Chlebnice a spolu prišli do kláštora. Niekoľko rokov pracovali v dojčenskom zariadení v Lipnici v Dunajskej Lužnej a potom sa ich cesty rozdelili. Sr. Blanka odišla do Košíc, kde pôsobila ako učiteľka v Cirkevnej materskej škole bl. Imeldy. Sr. Petra išla najskôr na Ukrajinu, kde pomáhala pri zakladaní našej prvej misie, neskôr pôsobila v Petrovanoch a v Tvrdošíne. Po mnohých rokoch sa opäť stretli v tej istej komunite, kde sa venujú svojmu poslaniu. Ich práca a láska sa stala inšpiráciou pre mnohých spolupútnikov na ceste.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...