Pár dní u sestier

V košickej komunite sme začiatok prázdnin prežili spolu s deťmi našich príbuzných. Zavítalo k nám 20 detí z rôznych kútov Slovenska. Program sa niesol v duchu tajomstiev sv. ruženca. Každý deň sme si priblížili jednu z jeho častí. Na priblíženie a lepšie pochopenie ružencových tajomstiev boli nasmerované aj duchovné impulzy či aktivity, ktoré sme spolu podnikli. Denne sme „putovali“ vždy do iného kostola na svätú omšu. Cez tajomstvá ruženca, ktorý je nám dominikánom taký blízky, sme si priblížili život Ježiša a Panny Márie. Súčasťou napr. bolestného ruženca bola výroba vlastného symbolického kríža, ktorý sme niesli na Košickú kalváriu. Tieto kríže sme potom nechávali pri jednotlivých zastaveniach Krížovej cesty na znak odovzdania našich ťažkostí a problémov Bohu, ktorý je zdrojom posily v každom utrpení. V rámci putovania sme navštívili aj naše spolusestry v Bačkove, s ktorými sme strávili jedno slnečné odpoludnie. V tamojšej komunite sme našli nielen otvorené dvere, ale aj srdcia. K príjemnej atmosfére prispeli aj susedia, ktorí prišli medzi nás a s ktorými sme prežili pekné chvíle pri rozhovoroch, spoločenských a športových hrách, ako aj chutné občerstvenie z kuchyne sestier.

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes