Pár dní u sestier

2. aug. 2014 | Články

V košickej komunite sme začiatok prázdnin prežili spolu s deťmi našich príbuzných. Zavítalo k nám 20 detí z rôznych kútov Slovenska. Program sa niesol v duchu tajomstiev sv. ruženca. Každý deň sme si priblížili jednu z jeho častí. Na priblíženie a lepšie pochopenie ružencových tajomstiev boli nasmerované aj duchovné impulzy či aktivity, ktoré sme spolu podnikli. Denne sme „putovali“ vždy do iného kostola na svätú omšu. Cez tajomstvá ruženca, ktorý je nám dominikánom taký blízky, sme si priblížili život Ježiša a Panny Márie. Súčasťou napr. bolestného ruženca bola výroba vlastného symbolického kríža, ktorý sme niesli na Košickú kalváriu. Tieto kríže sme potom nechávali pri jednotlivých zastaveniach Krížovej cesty na znak odovzdania našich ťažkostí a problémov Bohu, ktorý je zdrojom posily v každom utrpení. V rámci putovania sme navštívili aj naše spolusestry v Bačkove, s ktorými sme strávili jedno slnečné odpoludnie. V tamojšej komunite sme našli nielen otvorené dvere, ale aj srdcia. K príjemnej atmosfére prispeli aj susedia, ktorí prišli medzi nás a s ktorými sme prežili pekné chvíle pri rozhovoroch, spoločenských a športových hrách, ako aj chutné občerstvenie z kuchyne sestier.

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...