Pár dní u sestier

2. aug. 2014 | Články

V košickej komunite sme začiatok prázdnin prežili spolu s deťmi našich príbuzných. Zavítalo k nám 20 detí z rôznych kútov Slovenska. Program sa niesol v duchu tajomstiev sv. ruženca. Každý deň sme si priblížili jednu z jeho častí. Na priblíženie a lepšie pochopenie ružencových tajomstiev boli nasmerované aj duchovné impulzy či aktivity, ktoré sme spolu podnikli. Denne sme „putovali“ vždy do iného kostola na svätú omšu. Cez tajomstvá ruženca, ktorý je nám dominikánom taký blízky, sme si priblížili život Ježiša a Panny Márie. Súčasťou napr. bolestného ruženca bola výroba vlastného symbolického kríža, ktorý sme niesli na Košickú kalváriu. Tieto kríže sme potom nechávali pri jednotlivých zastaveniach Krížovej cesty na znak odovzdania našich ťažkostí a problémov Bohu, ktorý je zdrojom posily v každom utrpení. V rámci putovania sme navštívili aj naše spolusestry v Bačkove, s ktorými sme strávili jedno slnečné odpoludnie. V tamojšej komunite sme našli nielen otvorené dvere, ale aj srdcia. K príjemnej atmosfére prispeli aj susedia, ktorí prišli medzi nás a s ktorými sme prežili pekné chvíle pri rozhovoroch, spoločenských a športových hrách, ako aj chutné občerstvenie z kuchyne sestier.

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...