Objali sme budúcnosť

22. sep. 2015 | Články

FDS_2015_40aj tak sa dá pomenovať stretnutie sestier dominikánok, obsah ktorého pripravila formačná komisia. V duchu napĺňania kongregačného plánu sa sestry počas uplynulých dvoch víkendov stretli na formačnom dni v konventoch v Košiciach a v Dunajskej Lužnej. Obidve stretnutia  sa niesli v duchu myšlienky „Zdieľajme s nadšením dar zasväteného života“.

Podľa slov prítomných sestier:  „Na tejto ceste si často uvedomujeme našu krehkosť a nedokonalosť, ale aj nekonečnú lásku a milosrdenstvo nášho Pána voči nám. Cez pohľad na minulosť od vzniku našej kongregácie až po dnešok sme vzdali Bohu chválu a vďaku za dar zasväteného života a za všetky jeho dobrodenia.

Hovorili sme aj o prekážkach, ktoré nám veľakrát bránia k tomu, aby náš život bol viac príťažlivý pre druhých a aby vyžaroval radosť a krásu z prežívania evanjelia a ohlasovania Krista. Uvedomili sme si, ako pripomína zasväteným pápež František, potrebu decentralizácie. Naša charizma bude len vtedy živá a plodná, keď Ježiš bude v našom strede, keď zostane našou prvou a jedinou láskou. Vtedy môžeme a musíme milovať v pravde každého človeka, lebo od neho sme sa naučili, čo je to láska a ako treba milovať.

Aj napriek ťažkostiam, ktorým čelíme v našom každodennom živote, nesmieme strácať nádej. Chceme preto s nádejou objať budúcnosť, tak ako nás k tomu vyzýva sv. otec František.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...