Objali sme budúcnosť

22. sep. 2015 | Články

FDS_2015_40aj tak sa dá pomenovať stretnutie sestier dominikánok, obsah ktorého pripravila formačná komisia. V duchu napĺňania kongregačného plánu sa sestry počas uplynulých dvoch víkendov stretli na formačnom dni v konventoch v Košiciach a v Dunajskej Lužnej. Obidve stretnutia  sa niesli v duchu myšlienky „Zdieľajme s nadšením dar zasväteného života“.

Podľa slov prítomných sestier:  „Na tejto ceste si často uvedomujeme našu krehkosť a nedokonalosť, ale aj nekonečnú lásku a milosrdenstvo nášho Pána voči nám. Cez pohľad na minulosť od vzniku našej kongregácie až po dnešok sme vzdali Bohu chválu a vďaku za dar zasväteného života a za všetky jeho dobrodenia.

Hovorili sme aj o prekážkach, ktoré nám veľakrát bránia k tomu, aby náš život bol viac príťažlivý pre druhých a aby vyžaroval radosť a krásu z prežívania evanjelia a ohlasovania Krista. Uvedomili sme si, ako pripomína zasväteným pápež František, potrebu decentralizácie. Naša charizma bude len vtedy živá a plodná, keď Ježiš bude v našom strede, keď zostane našou prvou a jedinou láskou. Vtedy môžeme a musíme milovať v pravde každého človeka, lebo od neho sme sa naučili, čo je to láska a ako treba milovať.

Aj napriek ťažkostiam, ktorým čelíme v našom každodennom živote, nesmieme strácať nádej. Chceme preto s nádejou objať budúcnosť, tak ako nás k tomu vyzýva sv. otec František.“

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.