Nazreli do života kongregácie

26. okt. 2015 | Články

Štvrtý októbrový víkend v Roku zasväteného života bol pre skupinu dievčat zo Šariša príležitosťou prežiť víkend v komunite sestier v Košiciach. Dievčatá mohli nazrieť do života kongregácie. Priblížili si jej charizmu a spiritualitu zakladateľa Dominikánskej rehole – sv. Dominika. Mohli tiež spoznať patrónku kongregácie – bl. Imeldu. Vlastnoručne vyrobené lampášiky, im vždy pripomenú, že človek plný Boha koná dobro a je svetlom pre iných. O dar takéhoto života prosili pri modlitbe posvätného ruženca.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...