Návšteva Ľvova

5. júl. 2014 | Články

Ľvov je administratívne centrum Ľvovskej oblasti, národno – kultúrne a vzdelávacie centrum Ukrajiny, kde žije okolo 729 000 ľudí. Do tohto 8 storočí starého, kráľom Danielom Romanovičom založeného mesta, sme sa spolu so sestrou Sáviou OP a siedmymi dievčatami z Mukačeva vybrali preskúmať úzke uličky preplnené históriou , pamiatkami s krásnou architektúrou a množstvami malých obchodíkov. Ako sme sa dozvedeli, názov tohoto mesta je odvodený od mena kniežaťa Leva Danieloviča , syna zakladateľa. Patrónom mesta je sv. Juraj. Skoro ráno 23. júna sme vycestovali vlakom z Mukačeva do Ľvova. Je to asi 244 km. Za 6 hodín „masáže“ na starých drevených laviciach vo vlaku sme dorazili okolo obeda do kláštora našich bratov dominikánov, ktorý sa nachádza v centre mesta niekoľko metrov od rezidencie biskupa. Otec Jakub, ktorý nás už netrpezlivo čakal, nás vrelo privítal a o pol hodiny po rýchlom obede sme už kráčali na námestie Rinok k radnici. V Ľvove sme strávili len necelé štyri dni, ale aj tie boli preplnené poznaním, dojmami a stretnutiami. Navštívili sme niekoľko kostolov, napr. Sv. Juraja, sv. Andreja, sv. Antona, Latinskú katedrálu – Nanebovzatia Najsvätejšej Panny Márie, sv. Petra a Pavla a starú armiansku cerkvu. Veľký dojem na nás urobil bývalý dominikánsky kostol, ktorý je zasvätený Svätej Eucharistii a teraz patrí gréckokatolíkom. Pod kostolom sa nachádza múzeum, kde sa naše dievčatá oboznámili zo životom sv. otca Dominika a s históriou založenia dominikánskej rehole. Vyše 300 schodov, ktorými sme vyšli na radnicu, nám umožnilo nádherný pohľad na mesto, a o niečo neskôr sme podobný obraz mohli vidieť z Vysokého zámku – bol to však už nočný Ľvov. Pre dievčatá bolo nezabudnuteľným zážitkom nielen Národné divadlo opery a baletu, niekoľko univerzít a akadémii, ktoré sme cestou videli, ale aj múzeum zbraní, kde si mohli navliecť na ruky ťažké okovy, vliezť do klietky hanby, či vidieť rôzne nástroje mučenia. Tiež výrobňa čokolády a kávy, ktorou je Ľvov preslávený, nám asi navždy zostane v pamäti. A čo zaujalo najviac mňa? Lyčakivskij cintorín, staré uličky s prekrásnymi ornamentami a kresbami a samozrejme otvorenosť sŕdc našich bratov dominikánov v Ľvove, ktorí nás prijali a s ktorými sme zažili nočné dobrodružstvo, keď sme sa o 2. hodine ráno postavili z postele priamo do 2-centimetrovej vody, ktorá striekala z prasknutej rúry. Na zbieranie vody s uterákmi a svetrami, myslím, že nikto z nás tak skoro nezabudne. A čo sa týka Lyčakivskoho cintorína, to je osobitná kategória. Tento cintorín vznikol v 17. storočí. Pochovávali tu len veľmi významných ľudí: spisovateľov, básnikov, hudobných skladateľov, významných činiteľov kultúry, vedy a umenia a bohatých ľudí. Tak staré, krásne a rozmanité sochy ľudskej veľkosti a pamätníky človek len tak ľahko nevidí. Sv. Michal, archanjel, stojaci vysoko na kopci v časti, kde sú pochovaní vojaci UHA /Ukrajinska Halicka armada/, stojí akoby na stráži s poskladanými krídlami. Určite nie bezdôvodne je tento cintorín vyhlásený za Historicko – kultúrne múzeum a park, kde sa konajú aj nočné exkurzie. Sr. Lýdia OP / Mukačevo /

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.