„Mojím povolaním je láska.“

Sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej v posledný februárový deň s radosťou prijali medzi seba sr. M. Teréziu. Meno po známej svätici z Lisieux dostala postulatka Lucia pôvodom z Trnavy pri obrade vstupu do noviciátu v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy. Svoju príslušnosť k novej rodine bude sr. M. Terézia zviditeľňovať cez dominikánsky krížik, ktorý počas obradu dostala z rúk P. Bruna Donovala OP. Na obrad nadviazalo slávenie Eucharistie s úmyslom za Božie požehnanie a vedenie  pre novicku na začiatku jej dominikánskeho putovania. P. Bruno povzbudil prítomné spoločenstvo sestier k nasledovaniu patrónky kongregácie, bl. Imeldy, poukazujúc na jej vyobrazenie v kaplnke nasledovne: „Blahoslavená Imelda očakáva s otvorenou náručou Slovo, ktoré jej bolo ohlasované a pri sv. omši sprítomňované. Imelda túži po stretnutí s Eucharistickým Ježišom, ktorému sa celá daruje. Aj my sme pozvaní darovať sa – svoj čas, zdravie, energiu a prinášať druhým Ježiša.“

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes