Letný tábor v Buštine

5. júl. 2014 | Články

Konečne nastala očakávaná chvíľa pre deti – prázdniny. Na Ukrajine končí škola už v máji, takže 16. júna sme vyrazili na tábor do Buština. Spolu nás bolo 47 – deti od 8 do 14 rokov, dve sestry (sr. Sávia a sr. Lýdia), kňaz – o. Peter Žarkovský, pani kuchárky a dominikánski spolupracovníci. Tábor bol určený pre prvoprijímajúce deti (v počte 25) a tiež pre deti, ktoré navštevujú katechézy u nás v kláštore.
Témou tohoročného tábora boli „Blahoslavenstvá“. Pomocou prednášok, hier, filmov , eRko-tancov a osobného príkladu sme sa snažili odovzdať deťom posolstvo, ako byť šťastným a ako urobiť šťastnými i ľudí okolo nás. Každodenný sv. ruženec a sv. omša, ranná a večerná modlitba posilnili vieru týchto detí a boli dôkazom toho, že modliť sa môžeme aj celý deň a ani nás to neunaví. Ak všetko, čo robíme, robíme s Bohom v srdci uvedomujúc si Jeho prítomnosť, naša modlitba preteká srdcom.
Tohto roku sme oslavovali na výlete aj narodeniny jedného dievčatka. Ešte asi nikdy nezažilo niečo tak pekné: Už skoro ráno, keď sme vstali, zoradili sa všetky dievčatá pri jej posteli a spievali „Mnohaja lita“ (chlapci spali na druhej strane budovy). Na obed bolo slávnostné pozdravenie a večer torta a darčeky. Bolo to tak dojímavé, že jedno asi 8-ročné dievčatko nás prosilo, či nemôžeme zostať do ďalšieho pondelka, kedy má aj ona sviatok.
Deťom sa veľmi páčil aj športový deň, ktorý spočíval v rôznych súťažiach (skákanie vo vreci, preťahovanie lanom, skákanie na jednej nohe, utekanie s fúrikmi, beh s loptičkou na lyžičke a pod.) a aktivita, ktorú dostali ako odmenu – kúpanie v jazere. Asi 14 km od Buština sme objavili krásnu odpočinkovú zónu s jazerom, loďkami, hojdačkami, domčekmi a hôrkami. Deti skákali do vody z mostíka, spúšťali sa na šmykľavke, plavili sa na vodných bicykloch a na loďkách. Nás len „boleli hlavy“, kde nabrať toľko chleba, aby sme takú masu nakŕmili, keďže sme pojedli 3 razy viac ako po iné dni. V obchode chleba nebolo, a my sme boli ďaleko od chaty. Ale Boh sa vždy postará a nenechá v núdzi tých, ktorí v Neho skladajú nádej.
Šesť dní ubehlo ako voda a my sme sa hoci unavení, ale radostní a spokojní vrátili domov. Ani nám nevadili drevené lavice vo vlaku a takmer  celé 4 hodiny jazdy sme prespali ako po ťažkej fuške.
Sr. Lýdia OP

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...