Kvapka po kvapke – poďakovanie

6. dec. 2013 | Články

bertoua 02 800x562„Náš život rastie a dozrieva v takej miere, v akej ho dokážeme darovať pre život druhých“ Pápež František

Milí priatelia, ďakujeme vám všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli a podporili vianočný projekt „kvapka po kvapke“. Hlavným zámerom tohto projektu je vykopanie novej studne, oprava vodovodu a zavedenie vody do vodovodnej siete v Materskej škole sv. Jána Bosca v Bertoua – Kamerun.

Spoločne sa nám podarilo vyzbierať čiastku, ktorou dokážu sestry pokryť približne polovicu všetkých nákladov na realizáciu tohto projektu. Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu vnímavosť a štedrosť. Skúsenosť z vašej solidárnosti bola pre nás veľkým darom a obohatením nie len na materiálnej úrovni. Peniaze sme odoslali na účet Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy v Ríme, ktorá je realizátorom tohto projektu. Sr. M. Karmela, ktorá toho času pôsobí v Materskej škole v Bertoua nás informovala, že sa počas týchto dní začalo s výkopom novej studne. Modlíme sa, aby mohol byť tento projekt úspešne zrealizovaný a aby sa čistá voda čo najskôr dostala cez vodovodné kohútiky priamo k deťom. Ešte raz vám všetkým úprimne ďakujeme a zároveň vás uisťujeme o našich modlitbách za vás všetkých. Nech Pán odmení vašu štedrosť! Požehnaný rok 2014!

Sestry dominikánky

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...