Kvapka po kvapke – poďakovanie

6. dec. 2013 | Články

bertoua 02 800x562„Náš život rastie a dozrieva v takej miere, v akej ho dokážeme darovať pre život druhých“ Pápež František

Milí priatelia, ďakujeme vám všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli a podporili vianočný projekt „kvapka po kvapke“. Hlavným zámerom tohto projektu je vykopanie novej studne, oprava vodovodu a zavedenie vody do vodovodnej siete v Materskej škole sv. Jána Bosca v Bertoua – Kamerun.

Spoločne sa nám podarilo vyzbierať čiastku, ktorou dokážu sestry pokryť približne polovicu všetkých nákladov na realizáciu tohto projektu. Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu vnímavosť a štedrosť. Skúsenosť z vašej solidárnosti bola pre nás veľkým darom a obohatením nie len na materiálnej úrovni. Peniaze sme odoslali na účet Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy v Ríme, ktorá je realizátorom tohto projektu. Sr. M. Karmela, ktorá toho času pôsobí v Materskej škole v Bertoua nás informovala, že sa počas týchto dní začalo s výkopom novej studne. Modlíme sa, aby mohol byť tento projekt úspešne zrealizovaný a aby sa čistá voda čo najskôr dostala cez vodovodné kohútiky priamo k deťom. Ešte raz vám všetkým úprimne ďakujeme a zároveň vás uisťujeme o našich modlitbách za vás všetkých. Nech Pán odmení vašu štedrosť! Požehnaný rok 2014!

Sestry dominikánky

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.