Kto som ja, že si ma Boh povolal?

3. máj. 2017 | Aktivity, Články, Pastorácia povolaní

V poslednú aprílovú sobotu zavítal do Košíc k sestrám dominikánkam p. Ján Kušnír SVD, aby sa s nimi podelil o svoje dlhoročné skúsenosti na poli pastorácie povolaní. Pútavé vstupy, cez ktoré mohli sestry vnímať jeho „horiace srdce“ pre Pána, boli oživené novými pohľadmi z Božieho slova, ako aj zdieľaním jeho osobného prežívania viery.

Sestry mali možnosť hlbšie sa zamyslieť nad tým, že pastorácia povolaní začína už v ich komunitách, ktoré sú miestom, kde povolanie dozrieva. Je preto dôležité preukazovať vzájomnú oporu, pomoc a chrániť vlastné povolanie, ako aj povolanie toho, kto kráča vedľa nás. Krásu povolania možno vidieť v človeku, v ktorom pulzuje život plný dynamizmu, ktorého Tvorcom je sám Boh.

Na základe vyjadrenia Sv. Otca Františka pred blížiacou sa synodou na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ potrebuje pastorácia povolaní urgentne nové smerovanie. V procese pastorácie povolaní môžu byť nápomocné tri etapy: vyjsť, vidieť a volať – takto totiž postupoval aj sám Ježiš, keď povolával apoštolov: Ako išiel okolo, „Ježiš vidiac vyberača daní zadíval sa na neho pohľadom lásky a povolal ho povediac mu: Poď za mnou.“ (z homílie sv. Bédu Ctihodného na evanjeliový príbeh povolania sv. Matúša) Táto skutočnosť, ktorá vyjadruje spočinutie Božieho milosrdenstva na človeku, sa stala hybnou silou aj v živote pápeža Františka, ako o tom svedčia slová jeho motta: „miserando atque eligendo“ – „biedny, ale predsa povolaný“…

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...