Európske sestry dominikánky sa stretli v Düsseldorfe

9. jan. 2015 | Články

Kláštor sv. Kataríny Sienskej, ktorý je domom sestier dominikánok v Düsseldorfe – Angermunde (Nemecko) sa v dňoch od 2. do 4. januára 2015 naplnil ďalšími sestrami dominikánkami z rôznych častí Európy (Nórsko, Nemecko, Litva, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Francúzsko a Španielsko). Témou tohoročného stretnutia DSE (Dominican Sisters of Europe) bolo „Milosrdenstvo Božie a vaše“ – sesterská podpora a napomínanie. Podnetnou prednáškou s názvom „Sv. Tomáš Akvinský o bratskom napomínaní a kapitula priestupkov“ oslovil prítomné sestry fr. Vivian Boland OP, vikár magistra rehole. Vo svojom príhovore sa fr. Vivian zamýšľal nad skutočnosťou, že v súčasnosti niektorí bratia a sestry v reholi vyjadrujú potrebu uzmierenia alebo vzájomného odpustenia na komunitnej úrovni. Pre tento významný moment v spoločnom živote komunity sa v minulosti rezervoval priestor v tzv. kapitule priestupkov, ktorá však vzhľadom na svoju nízku efektívnosť a skôr povrchnosť bola z mnohých spoločenstiev odstránená.  A tak sa v súčasnosti pociťuje potreba niečím ju nahradiť. Milosrdenstvo je výhradnou vlastnosťou Boha.  Avšak keď človek nasleduje Krista, je tiež vyzvaný, aby preukazoval milosrdenstvo vo forme odpustenia svojim blížnym.

Sr. Pilar del Barrio zo Španielska nás oboznámila s prítomnosťou sestier dominikánok pri OSN v New Yorku, ktoré sa angažujú za podporu ľudských práv a ochranu dôstojnosti najmä žien na celom svete. Základné ľudské práva sa, žiaľ, v mnohých častiach sveta hrubo porušujú, v dôsledku čoho musia mnohí ľudia trpieť, znášať znevažovanie svojej dôstojnosti a mnohí denne bojujú o prežitie. Všetko, čo sa deje vo svete, sa dotýka aj každého z nás.

Toto medzinárodné stretnutie bolo pre mňa veľmi obohacujúce, pretože sme mohli spoločne ako sestry dominikánky zdieľať náš život a tešiť sa zo vzájomnej prítomnosti. Spoločenstvo, ktoré sme po tieto dni vytvorili, sme upevňovali aj počas slávenia Eucharistie a modlitby ranných a večerných chvál, ktoré prebiehali v spleti rôznych jazykov. Nezabudnuteľný bol aj sobotný kultúrno-zábavný večer, pri ktorom sme mali možnosť ochutnať aj špeciality z krajín, ktoré sme zastupovali. Slovenské korbáče a parenice boli hodnotené veľmi pozitívne. Zdieľali sme tak spoločne stôl s duchovným pokrmom – Chlebom života, ktorým je Kristus a jeho Slovo, aby sme posilnili naše duše, a tiež stôl s pokrmom pre naše telá, aby boli pripravené k službe a darovaniu sa pre druhých.

Sr. Gabriela OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...