Európske sestry dominikánky sa stretli v Düsseldorfe

9. jan. 2015 | Články

Kláštor sv. Kataríny Sienskej, ktorý je domom sestier dominikánok v Düsseldorfe – Angermunde (Nemecko) sa v dňoch od 2. do 4. januára 2015 naplnil ďalšími sestrami dominikánkami z rôznych častí Európy (Nórsko, Nemecko, Litva, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Francúzsko a Španielsko). Témou tohoročného stretnutia DSE (Dominican Sisters of Europe) bolo „Milosrdenstvo Božie a vaše“ – sesterská podpora a napomínanie. Podnetnou prednáškou s názvom „Sv. Tomáš Akvinský o bratskom napomínaní a kapitula priestupkov“ oslovil prítomné sestry fr. Vivian Boland OP, vikár magistra rehole. Vo svojom príhovore sa fr. Vivian zamýšľal nad skutočnosťou, že v súčasnosti niektorí bratia a sestry v reholi vyjadrujú potrebu uzmierenia alebo vzájomného odpustenia na komunitnej úrovni. Pre tento významný moment v spoločnom živote komunity sa v minulosti rezervoval priestor v tzv. kapitule priestupkov, ktorá však vzhľadom na svoju nízku efektívnosť a skôr povrchnosť bola z mnohých spoločenstiev odstránená.  A tak sa v súčasnosti pociťuje potreba niečím ju nahradiť. Milosrdenstvo je výhradnou vlastnosťou Boha.  Avšak keď človek nasleduje Krista, je tiež vyzvaný, aby preukazoval milosrdenstvo vo forme odpustenia svojim blížnym.

Sr. Pilar del Barrio zo Španielska nás oboznámila s prítomnosťou sestier dominikánok pri OSN v New Yorku, ktoré sa angažujú za podporu ľudských práv a ochranu dôstojnosti najmä žien na celom svete. Základné ľudské práva sa, žiaľ, v mnohých častiach sveta hrubo porušujú, v dôsledku čoho musia mnohí ľudia trpieť, znášať znevažovanie svojej dôstojnosti a mnohí denne bojujú o prežitie. Všetko, čo sa deje vo svete, sa dotýka aj každého z nás.

Toto medzinárodné stretnutie bolo pre mňa veľmi obohacujúce, pretože sme mohli spoločne ako sestry dominikánky zdieľať náš život a tešiť sa zo vzájomnej prítomnosti. Spoločenstvo, ktoré sme po tieto dni vytvorili, sme upevňovali aj počas slávenia Eucharistie a modlitby ranných a večerných chvál, ktoré prebiehali v spleti rôznych jazykov. Nezabudnuteľný bol aj sobotný kultúrno-zábavný večer, pri ktorom sme mali možnosť ochutnať aj špeciality z krajín, ktoré sme zastupovali. Slovenské korbáče a parenice boli hodnotené veľmi pozitívne. Zdieľali sme tak spoločne stôl s duchovným pokrmom – Chlebom života, ktorým je Kristus a jeho Slovo, aby sme posilnili naše duše, a tiež stôl s pokrmom pre naše telá, aby boli pripravené k službe a darovaniu sa pre druhých.

Sr. Gabriela OP

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.