Dominikánky putovali k prameňom

11. máj. 2015 | Články

Na prelome mesiacov apríl a máj sa tridsaťjeden sestier dominikánok zo všetkých komunít kongregácie vzdialilo od každodennosti, aby sa v stredovekých uliciach Bologne, Florencie a Sieny nadýchli vlastnej histórie.

Sny sestier sa stretli v spoločnej túžbe. Tej, ktorá lákala k osobnej skúsenosti vstúpiť na miesta začiatkov rehole. Po dôkladnej príprave sa s odvahou vydali na cestu. Ako pútnici.

„Vďaka našim sestrám, ktoré nás v cudzine prijali ako vlastné, pocit domova v nás pretrvával po celý čas aj napriek kilometrom, ktoré nás delili od slovenských komunít. V priebehu dní dýchajúc atmosféru dominikánskych miest a zastavení, mali sme neraz pocit radostného stretnutia s tým, čo je nám tak vzácne,“ opísala svoju skúsenosť jedna z účastníčok.

Zachované stolové dosky z 13. storočia znázorňujúce jednu z prvých komunít bratov, hrobka sv. Dominika, či blahoslavená Imelda v kostole sv. Žigmunda sa stali symbolmi takéhoto stretnutia. Jedným z najsilnejších momentov bola pre mnohé možnosť stáť zoči-voči maľbám dominikánskeho umelca fra Angelica a vnímať ich hĺbku. Jeho fresky v národnom múzeu San Marco vo Florencii sú skvostom maliarskeho umenia. Tieto a iné architektonické a maliarske diela svetoznámych autorov pôsobili ako velikáni umenia ducha, pred ktorými sa človek môže len s pokorou skláňať. Vyvrcholením  púte boli miesta, na ktorých žila sv. Katarína Sienská. Táto žena svojou celoživotnou túžbou poznávať Boha v sebe a seba v Bohu je pre mnohých veľkou inšpiráciou. Keďže mesto Siena v tom čase práve slávilo sviatok svojej patrónky, sestry sa stali účastnými požehnania mesta relikviami sv. Kataríny, laickej dominikánky.

Púť do kolísky dominikánskeho života bola súčasťou prípravy na 800-ročné jubileum rehole. Bola to príležitosť obnoviť sa v túžbe nasledovať svojich predchodcov a privlastniť si slová modlitby k tomuto jubileu : „…vdýchni ducha vzkrieseného Krista do našich sŕdc a myslí, aby sme verne a radostne ohlasovali evanjelium pokoja.“

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...