Dominikánky putovali k prameňom

11. máj. 2015 | Články

Na prelome mesiacov apríl a máj sa tridsaťjeden sestier dominikánok zo všetkých komunít kongregácie vzdialilo od každodennosti, aby sa v stredovekých uliciach Bologne, Florencie a Sieny nadýchli vlastnej histórie.

Sny sestier sa stretli v spoločnej túžbe. Tej, ktorá lákala k osobnej skúsenosti vstúpiť na miesta začiatkov rehole. Po dôkladnej príprave sa s odvahou vydali na cestu. Ako pútnici.

„Vďaka našim sestrám, ktoré nás v cudzine prijali ako vlastné, pocit domova v nás pretrvával po celý čas aj napriek kilometrom, ktoré nás delili od slovenských komunít. V priebehu dní dýchajúc atmosféru dominikánskych miest a zastavení, mali sme neraz pocit radostného stretnutia s tým, čo je nám tak vzácne,“ opísala svoju skúsenosť jedna z účastníčok.

Zachované stolové dosky z 13. storočia znázorňujúce jednu z prvých komunít bratov, hrobka sv. Dominika, či blahoslavená Imelda v kostole sv. Žigmunda sa stali symbolmi takéhoto stretnutia. Jedným z najsilnejších momentov bola pre mnohé možnosť stáť zoči-voči maľbám dominikánskeho umelca fra Angelica a vnímať ich hĺbku. Jeho fresky v národnom múzeu San Marco vo Florencii sú skvostom maliarskeho umenia. Tieto a iné architektonické a maliarske diela svetoznámych autorov pôsobili ako velikáni umenia ducha, pred ktorými sa človek môže len s pokorou skláňať. Vyvrcholením  púte boli miesta, na ktorých žila sv. Katarína Sienská. Táto žena svojou celoživotnou túžbou poznávať Boha v sebe a seba v Bohu je pre mnohých veľkou inšpiráciou. Keďže mesto Siena v tom čase práve slávilo sviatok svojej patrónky, sestry sa stali účastnými požehnania mesta relikviami sv. Kataríny, laickej dominikánky.

Púť do kolísky dominikánskeho života bola súčasťou prípravy na 800-ročné jubileum rehole. Bola to príležitosť obnoviť sa v túžbe nasledovať svojich predchodcov a privlastniť si slová modlitby k tomuto jubileu : „…vdýchni ducha vzkrieseného Krista do našich sŕdc a myslí, aby sme verne a radostne ohlasovali evanjelium pokoja.“

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...