Dominikánky na Slovensku ďakovali za 75 rokov svojej existencie

25. sep. 2018 | Články

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy na Slovensku si v tomto roku pripomína 75 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti dňa 22. septembra v Kostole Krista Kráľa v Košiciach počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval emeritný otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč,ďakovali sestry za účasti mnohých hostí Bohu za každý prejav Jeho lásky, dobroty a milosrdenstva, ktorými ich zahŕňal počas uplynulého obdobia až doteraz. S vďakou si spomínali aj na sestry, ktoré ich už predišli do večnosti. Vyzdvihli ich svedectvo odvahy, s ktorou dokázali v období poznačenom 2. svetovou vojnou, ako aj rozpadom prvej Československej republiky založiť v roku 1943 slovenskú kongregáciu sestier dominikánok. Cesta, po ktorej kráčalo novozaložené spoločenstvo sestier, nebola priama a ľahká. Sestry museli podstúpiť mnoho utrpenia, no práve vďaka nemu mohla kongregácia dozrievať, a tak sa viac približovať k Bohu a otvárať sa ľuďom.

Túto slávnosť poctili svojou prítomnosťou hostia nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia: sestry dominikánky z Kongregácie sv. Margity Uhorskej z Maďarska a z Kongregácie sv. Zdislavy z Česka, s ktorými slovenské dominikánky spája spoločná história, Sestry dominikánky pokoja zo Spojených štátov amerických a z Kongregácie bl. Imeldy z Talianska.

Sr. M. Rajmunda Páleníková OP, generálna predstavená, vyjadrila úprimnú vďaku spolupracovníkom, dobrodincom a členom dominikánskej rodiny za ich nezištnú pomoc a štedrosť pri vzniku a rozvoji mnohých diel v apoštoláte kongregácie. „Je nám potešením, že v našich materských školách, na gymnáziu a počas rôznych podujatí môžeme sprevádzať deti a mládež v ich ľudskom rozvoji a v kresťanskom dozrievaní. Sme tiež radi, že v našom sociálnom zariadení máme príležitosť prejavovať súcit sv. Dominika tým, že pomáhame starým a chorým ľuďom, aby mohli dôstojne prežiť jeseň svojho života.“ – zhodnotila sr. M. Rajmunda.

Počas slávenia eucharistickej obety sestry dominikánky prosili aj  o Božiu pomoc a požehnanie do ďalších dní a rokov, aby zostali verné Bohu a charizme sv. o. Dominika v službe ohlasovania Slova.

Slávnostná atmosféra pokračovala aj pri následnej recepcii.

« z 3 »

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...