Dominikánky na Slovensku ďakovali za 75 rokov svojej existencie

25. sep. 2018 | Články

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy na Slovensku si v tomto roku pripomína 75 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti dňa 22. septembra v Kostole Krista Kráľa v Košiciach počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval emeritný otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč,ďakovali sestry za účasti mnohých hostí Bohu za každý prejav Jeho lásky, dobroty a milosrdenstva, ktorými ich zahŕňal počas uplynulého obdobia až doteraz. S vďakou si spomínali aj na sestry, ktoré ich už predišli do večnosti. Vyzdvihli ich svedectvo odvahy, s ktorou dokázali v období poznačenom 2. svetovou vojnou, ako aj rozpadom prvej Československej republiky založiť v roku 1943 slovenskú kongregáciu sestier dominikánok. Cesta, po ktorej kráčalo novozaložené spoločenstvo sestier, nebola priama a ľahká. Sestry museli podstúpiť mnoho utrpenia, no práve vďaka nemu mohla kongregácia dozrievať, a tak sa viac približovať k Bohu a otvárať sa ľuďom.

Túto slávnosť poctili svojou prítomnosťou hostia nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia: sestry dominikánky z Kongregácie sv. Margity Uhorskej z Maďarska a z Kongregácie sv. Zdislavy z Česka, s ktorými slovenské dominikánky spája spoločná história, Sestry dominikánky pokoja zo Spojených štátov amerických a z Kongregácie bl. Imeldy z Talianska.

Sr. M. Rajmunda Páleníková OP, generálna predstavená, vyjadrila úprimnú vďaku spolupracovníkom, dobrodincom a členom dominikánskej rodiny za ich nezištnú pomoc a štedrosť pri vzniku a rozvoji mnohých diel v apoštoláte kongregácie. „Je nám potešením, že v našich materských školách, na gymnáziu a počas rôznych podujatí môžeme sprevádzať deti a mládež v ich ľudskom rozvoji a v kresťanskom dozrievaní. Sme tiež radi, že v našom sociálnom zariadení máme príležitosť prejavovať súcit sv. Dominika tým, že pomáhame starým a chorým ľuďom, aby mohli dôstojne prežiť jeseň svojho života.“ – zhodnotila sr. M. Rajmunda.

Počas slávenia eucharistickej obety sestry dominikánky prosili aj  o Božiu pomoc a požehnanie do ďalších dní a rokov, aby zostali verné Bohu a charizme sv. o. Dominika v službe ohlasovania Slova.

Slávnostná atmosféra pokračovala aj pri následnej recepcii.

« z 3 »

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...