Deň radosti

1. júl. 2014 | Články

Máme veľkú radosť a ďakujeme Bohu, že nám požehnal krásnu akciu pre 50 deti z farnosti Šarišské Michaľany: Farský deň radosti. V sobotu 7.6.2014 najprv sme boli účastní na sv. omši, pri ktorej 4 deti z detského domu prijali prvý krát Pána Ježiša, jedna z nich prijala aj krst a birmovku. Potom sme išli na faru na chutný guláš, ktorý ukuchtil p. farár, nasledovalo podelenie detí do skupín, katechézu o Panne Márii s rôznymi aktivitami si pripravila sr. Simeona. Ďalšia časť programu bola na ihrisku pri detskom dome, kde prebiehali rôzne športové disciplíny. Nakoniec si deti ešte zatancovali priamo v prírode, vyhodnotili sme snahu a usilovnosť skupín a každého odmenili keksíkom.

Sr. Simeona

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...