Apoštolát rodín: naliehavosť a nádej pre svet

25. jan. 2016 | Články

Tretí januárový víkend priniesol pre sestry dominikánky z celého Slovenska nové podnety pre prácu s rodinami. A nielen pre ne. Pozvanie sestier prijali aj dominikánsky bratia so skupinou mladých, dva manželské páry a tiež niekoľko jednotlivcov. V sobotu 23. januára im prednášal Roman Seko – kňaz, ktorý dáva svoj život pre rodiny. Program tvorili tri prednášky s možnosťou diskusie. V chladnom počasí zazneli slová nielen o ohrození rodiny v súčasnej kultúre, ale aj o svetle, ktoré môžu priniesť pre svet rodiny, ktoré si plnia svoje poslanie a zjavujú intimitu vnútorného Božieho života. Centrálnou témou bola Záverečná správa rímskej synody o rodine z 15.12.2015. Seminár o rodine tvoril len jednu časť už tradičného apoštolátneho víkendu, ktorý raz za dva roky organizuje komisia pre apoštolát. V nedeľu sa sestry zamerali na zdieľanie sa o apoštoláte v rôznych komunitách a zariadeniach a rozprávali tiež o nových výzvach, ktoré pred nimi stoja.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...