Apoštolát rodín: naliehavosť a nádej pre svet

Tretí januárový víkend priniesol pre sestry dominikánky z celého Slovenska nové podnety pre prácu s rodinami. A nielen pre ne. Pozvanie sestier prijali aj dominikánsky bratia so skupinou mladých, dva manželské páry a tiež niekoľko jednotlivcov. V sobotu 23. januára im prednášal Roman Seko – kňaz, ktorý dáva svoj život pre rodiny. Program tvorili tri prednášky s možnosťou diskusie. V chladnom počasí zazneli slová nielen o ohrození rodiny v súčasnej kultúre, ale aj o svetle, ktoré môžu priniesť pre svet rodiny, ktoré si plnia svoje poslanie a zjavujú intimitu vnútorného Božieho života. Centrálnou témou bola Záverečná správa rímskej synody o rodine z 15.12.2015. Seminár o rodine tvoril len jednu časť už tradičného apoštolátneho víkendu, ktorý raz za dva roky organizuje komisia pre apoštolát. V nedeľu sa sestry zamerali na zdieľanie sa o apoštoláte v rôznych komunitách a zariadeniach a rozprávali tiež o nových výzvach, ktoré pred nimi stoja.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes