Ak váhate, prihláste sa!

Sestry dominikánky otvárajú už tretí ročník, kurzu “Povolaným nablízku”, ktorý je zameraný na rozpoznanie životnej cesty. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Povolaným nablízku pdf

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes