Kristologický cyklus IV alebo O tajomstve vtelenia

Kristologický cyklus IV alebo O tajomstve vtelenia

Na Ábelovej sa v dňoch 21. – 23. 10 2022 stretla skupinka vysokoškolákov, ktorí mali túžbu zistiť viac. Hoci možno „len“ chceli rozjímať nad Kristovým životom, nazdávam sa, že sa im podarilo oveľa viac. Minimálne za seba môžem povedať, že moja túžba zistiť viac bola...
OSLAVY NOVICIÁTU S ĽUDOVÍTOM BERTRANDOM

OSLAVY NOVICIÁTU S ĽUDOVÍTOM BERTRANDOM

Sv. Ľudovít Bertrand, dominikánsky svätec, je patrónom noviciátu. Na jeho sviatok, 9.10., sa tohtoročný novicát v zložení novicky sr. Giorgie a novicmajsterky sr. Sávie, spolu s celým noviciátnym domom rozhodli usporiadať oslavu pre sestry z komunít v Dunajskej Lužnej...
Dominikánski laici na Ukrajine zložili sľuby

Dominikánski laici na Ukrajine zložili sľuby

Krzysztof Poplawski OP, teológ, psychológ a psychoterapeut sa vo svojej knihe „Život sa mení, ale nekončí sa“zamýšľa nad tým, ako v kresťanskom živote zvládať silné traumy a bolesti. Ľudia na Ukrajine sú dnes svedkami mnohých tragédií, ktoré nútia k úvahám o zmysle...