OSLAVY NOVICIÁTU S ĽUDOVÍTOM BERTRANDOM

19. okt. 2022 | Aktuality, Články

Sv. Ľudovít Bertrand, dominikánsky svätec, je patrónom noviciátu. Na jeho sviatok, 9.10., sa tohtoročný novicát v zložení novicky sr. Giorgie a novicmajsterky sr. Sávie, spolu s celým noviciátnym domom rozhodli usporiadať oslavu pre sestry z komunít v Dunajskej Lužnej a Bratislave. V konečnom počte sa nás vo formačnom dome stretlo 19 (toľko hostí sme už dlho nemali 😊). Oslavy sme začali veselou pesničkou v podaní takmer anjelského zboru „V nebi je parádna klíma“, pretože celá výzdoba odkazovala na nebo – veď predsa v noviciáte sa má človek takmer ako v nebi 😊. Následne bol sestrám odprezentovaný noviciátny erb, ktorý reprezentoval sr. Giorgiu (zlatá fakľa na hnedom podklade), sr. Sáviu (zlaté slnko na červenom podklade) a ich spoločnú lásku k horám. Dve pútnické palice odkazujú na putovanie smerom k nebu a spodok erbu zdobí heslo noviciátu inšpirované Pier Giorgiom Frassatim a jeho kamarátmi: „Siamo pochi ma buoni come i maccheroni!“, čiže: „Je nás málo, ale sme dobrí ako makaróny!“ Následne sme pozvaným sestrám predviedli hudobné číslo na plastových trubkách, kde podľa melódie mali hádať pesničky. Rozhodne najdlhším bodom programu bol vedomostný kvíz, ktorý si pripravila sr. Giorgia a potrápila sestry otázkami týkajúcimi sa prírody, kultúry, športu, ale aj svätcov a Regule. Po námahe boli všetky sestry, hrajúce v troch tímoch, odmenené príslušnými medailami a zábava pokračovala skvelým malým divadlom Hanča a Marča, ktorým nás už zopár rokov zabávajú sr. Terezka a sr. Gabriela. Posledným bodom programu bol kratučký kvíz „Spoznaj novicku“, ktorý si pripravila kandidátka Mirka a odmenou za úspešné hádanie bolo fotenie sa vo fotokútiku ozdobeného jesennými vetvičkami a rôznymi rekvizitami (najobľúbenejšou bola „Aj ja som bola novicka!“). Noviciát bol teda poriadne oslávení, sestry zabavené a pohostené a nebeskú výzdobu máme pre radosť zavesenú doteraz 😊

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...