Dominikánky si zvolili nové vedenie

Sestry z Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy si 17. augusta 2020 na XIII. Generálnej kapitule v Košiciach zvolili novú generálnu predstavenú a generálnu radu. Vedenie kongregácie na obdobie najbližších šiestich rokov sestry zverili do rúk sr. M. Karole Draveckej OP. Členkami novej generálnej rady sa stali sr. M. Justína Kostúrová, sr. M. Edita Vozárová, sr. M. Rajmunda Páleníková a sr. M. Avila Kováliková. Sestra Karola Dravecká si pri vstupe do úradu generálnej predstavenej spolu s mladíkom z evanjelia položila otázku: „Učiteľ, čo dobré máme ako kongregácia urobiť, aby sme mali večný život? Náš cieľ je vznešený, je to večný život detí, mládeže, starších ľudí a každej sestry v kongregácii. Verím, že tento cieľ nás môže...

Mimoriadne dni na generálnej kapitule

Sestry dominikánky pokračujú v slávení XIII. generálnej kapituly. Bežný rytmus prác, ktoré spočívali v prehodnotení uplynulého šesťročia, prerušil deň spoločnej púte k levočskej Panne Márii. Tento deň oddychu a nečerpania nových síl vyvrcholil návštevou kaštieľa v Petrovanoch a spoločnou grilovačkou. Motív jedenia a spoločenstva sprevádzal sestry aj na ďalší deň. Išlo o jedenie pečenej ryby v spoločenstve so vzkrieseným Kristom, ktorý rozposlal svojich apoštolov do celého sveta od stola. Tí, ktorí s ním jedli a pili, spoznali, že je to Pán a zažili jeho veľkú dobrotu. A práve dobrota Syna, sa podľa kanonizačnej buly Gregora IX. stala prameňom múdrosti sv. otca Dominika a pohla ho k dielu milosrdenstva. Tieto slová a iné inšpirujúce slová zazneli v prednáške brata Mannesa Marušáka OP a zahájili novú etapu prác kapituláriek, ktorej cieľom je posúdiť k čomu volá Vzkriesený Pán celú kongregáciu v ďalšom období. Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sa dominikánky poďakovali sestrám vo vedení kongregácie. A nasledujúcu nedeľu začal veľmi dôležitý čas osobného a komunitného rozlišovania, aké sestry majú viesť kongregáciu tak, aby odpovedala na najdôležitejšie výzvy. Rozpoznávanie sa konalo pod vedením saleziánky Dagmar Kráľovej. « ‹ z 2 ›...

V slovách a tichu generálnej kapituly

Deň pred slávnosťou sv. Dominika  sa  19 sestier zhromaždených na generálnej kapitule v Košiciach ponorilo do slov a ticha duchovnej obnovy. Bol to deň prípravy na dvojtýždňové zasadnutie vybraných delegátok celej Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy. Kázeň pri rannej sv. omši a prednáška fr. Damiána Mačuru OP, provinciála dominikánov na Slovensku ich povzbudila k poslaniu „stať sa tvárou kážuceho Dominika a nasledovať Krista kazateľa“.  Samotné práce na generálnej kapitule otvorili 8. augusta dopoludnia vzývaním Najsvätejšej Trojice a prosbou o dar jednoty a požehnania pre tento čas, ktorý je raz za šesť rokov veľkou príležitosťou k rastu a obnove kongregácie. Od počiatku rehole sa jej členovia dostávajú k vážnym rozhodnutiam demokratickým spôsobom: diskutovaním, ktoré vedie k hlasovaniu. To čo robí tento proces dominikánskym je, že sa nesnažia odhaliť, aká je vôľa väčšiny, ale aké sú potreby poslania. A práve kvôli poslaniu sa v poslednom období dominikánky snažili zdieľať svoju charizmu s laikmi, s ktorými spolupracujú a s mladými. Pozvali ich aj spoločne sláviť sviatok zakladateľa rehole kazateľov. Ich prítomnosť na večerných chválach a záhradnej párty bola pre sestry významným a zároveň nádherným momentom slávenia kapituly, keď nielen zasvätené, ale aj ich spolupracovníci si pripomínali „nášho“ Otca Dominika. « ‹ z 2 › »...

Nekážem ja, ale káže vo mne Kristus

Sestry dominikánky začali sláviť generálnu kapitulu dnes: 6.augusta 2020. A o rok neskôr 6. augusta 2021 si celá dominikánska rodina pripomenie výročie 800 rokov od narodenia sv. Dominika pre nebo. Pri tejto príležitosti magister rehole fr. Bruno Cadoré OP vyzval celú dominikánsku rehoľu, aby čerpala z prameňa svätosti, ktorá z Dominika urobila kazateľa. Sv. Dominik ako kazateľ milosti celým svojím bytím odzrkadľoval život Krista kazateľa. Slovami apoštola Pavla by sme mohli o ňom povedať: „Už nekážem ja, ale káže vo mne Kristus“ (porov. Gal 2, 20). Dcéry sv. Dominika sa mu chcú pripodobniť nasledovaním a preto si stanovili, že počas svojho trinásteho zhromaždenia na kapitule v Košiciach sa budú zaoberať témou Dominikovej svätosti. Obracajú sa na všetkých bratov a sestry vo sv. Dominikovi, aby ich zasadnutie sprevádzali...

Ak váhate, prihláste sa!

Sestry dominikánky otvárajú už tretí ročník, kurzu “Povolaným nablízku”, ktorý je zameraný na rozpoznanie životnej cesty. Bližšie informácie nájdete v prílohe. Povolaným nablízku...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes