Dokonalý dar – kto ho naozaj slávi?

Dokonalý dar – kto ho naozaj slávi?

„Pamiatka na jeho dokonalý dar totiž nespočíva v jednoduchom opakovaní Poslednej večere, ale v Eucharistii, teda v radikálnej novosti kresťanského kultu. Ježiš nám zanechal úlohu vstúpiť do jeho „hodiny“: Eucharistia nás vťahuje do aktu Ježišovej obety. Vtelené...
Tajomstvo Trojice ako základ nášho bytia…

Tajomstvo Trojice ako základ nášho bytia…

Jedinečný príbeh Ježiša z Nazaretu, ktorý vyvrcholil v udalostiach kríža a zmŕtvychvstania sa zároveň stáva pre nás miestom zjavenia novej tváre Boha, ktorý sa nám zjavuje ako Láska – ako absolútna vzájomná láska Otca, Syna a Ducha: „Otec verne miluje seba...
Letná dominikánska škola

Letná dominikánska škola

Srdečne pozývame stredoškolákov na Letnú dominikánsku školu 24. – 30. augusta 2020 do nášho Kontemplatívneho centra Pustý dvor – Ábelová. Čaká na nás veľmi zaujímavá téma Milosť a vášne. Prihlasovať sa môžete najneskôr do 30. júna 2020 (alebo do obsadenia kapacity),...