Letná dominikánska škola

Srdečne pozývame stredoškolákov na Letnú dominikánsku školu 24. – 30. augusta 2020 do nášho Kontemplatívneho centra Pustý dvor – Ábelová. Čaká na nás veľmi zaujímavá téma Milosť a vášne.

Prihlasovať sa môžete najneskôr do 30. júna 2020 (alebo do obsadenia kapacity), na opmladez.sk(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com alebo na facebookovej stránke ADOM-u.

Tešíme sa na Vás!

Predstavenie lektorov a témy nájdete tu.

 

 

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes