Ako sme zjedli film

Ako sme zjedli film

V piatok 26.mája,  sme spolu so škôlkarmi materskej školy bl. Imeldy a sestrami dominikánkami oslávili pamiatku Prenesenia pozostatkov sv. otca Dominika. Slávenie sme začali svätou omšou v kostole Krista Kráľa, ktorú spolu celebrovali  školský kaplán brat Rafael OP...
Deti putovali do Marianky

Deti putovali do Marianky

Do Marianky  putovali 20. mája 2017  deti  spolu s rodičmi, príbuznými a sestrami dominikánkami.  Téma púte Fatima sprevádzala malých pútnikov z Rače až po Marianku. Deti sa modlili desiatky sv. ruženca, doplňovali slová modlitby, ktoré naučila tri fatimské deti Panna...
Aby Nikodém „videl“ viac

Aby Nikodém „videl“ viac

Farizej Nikodém, popredný muž u Židov prišiel raz v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“ (porov. Jn 3, 1-2) Je to maximum toho, čo môže povedať človek,...
Ísť za hlasom svojho Boha

Ísť za hlasom svojho Boha

Ak sa niekto v Abrahámovej dobe vybral na cestu, vedel presne čo chce. Mal konkrétny cieľ – išiel za obchodom, prepravoval tovar, hľadal lepšie pastviny. O cieli Abrahámovej cesty sa nedalo tak ľahko hovoriť. Na cestu od „Lech Lecha“ k „Hinemi“ – od „seba samého“ k...