Ísť za hlasom svojho Boha

8. máj. 2017 | Články

Ak sa niekto v Abrahámovej dobe vybral na cestu, vedel presne čo chce. Mal konkrétny cieľ – išiel za obchodom, prepravoval tovar, hľadal lepšie pastviny. O cieli Abrahámovej cesty sa nedalo tak ľahko hovoriť. Na cestu od „Lech Lecha“ k „Hinemi“ – od „seba samého“ k „tu som“ – v príbehu praotca Abraháma poukázal v nedeľu Dobrého pastiera pozvaný hosť, autor knihy „Cesta k sobě“, otec štyroch detí – Josef Byrtus. Do Dunajskej Lužnej prišiel z najvýchodnejšej dedinky na severnej Morave, ktorá sa nachádza v blízkostí hraníc so Slovenskom a Poľskom. Prekročiť hranice kresťanstva a venovať sa štúdiu hebrejčiny a judaizmu znamenalo pre neho ísť za hlasom svojho Boha. Objavil „nové pastviny“ Božieho slova, ktoré sa stali požehnaním nielen pre farníkov, ale aj sestry dominikánky. Boli pozvané vniknúť do hĺbky hebrejského slova RECHEV (voz) a spoznať tajomstvo „svojho“ vystupovania do nebies.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...