Ísť za hlasom svojho Boha

Ak sa niekto v Abrahámovej dobe vybral na cestu, vedel presne čo chce. Mal konkrétny cieľ – išiel za obchodom, prepravoval tovar, hľadal lepšie pastviny. O cieli Abrahámovej cesty sa nedalo tak ľahko hovoriť. Na cestu od „Lech Lecha“ k „Hinemi“ – od „seba samého“ k „tu som“ – v príbehu praotca Abraháma poukázal v nedeľu Dobrého pastiera pozvaný hosť, autor knihy “Cesta k sobě”, otec štyroch detí – Josef Byrtus. Do Dunajskej Lužnej prišiel z najvýchodnejšej dedinky na severnej Morave, ktorá sa nachádza v blízkostí hraníc so Slovenskom a Poľskom. Prekročiť hranice kresťanstva a venovať sa štúdiu hebrejčiny a judaizmu znamenalo pre neho ísť za hlasom svojho Boha. Objavil „nové pastviny“ Božieho slova, ktoré sa stali požehnaním nielen pre farníkov, ale aj sestry dominikánky. Boli pozvané vniknúť do hĺbky hebrejského slova RECHEV (voz) a spoznať tajomstvo „svojho“ vystupovania do nebies.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes