Ako sme zjedli film

31. máj. 2017 | Články

V piatok 26.mája,  sme spolu so škôlkarmi materskej školy bl. Imeldy a sestrami dominikánkami oslávili pamiatku Prenesenia pozostatkov sv. otca Dominika.
Slávenie sme začali svätou omšou v kostole Krista Kráľa, ktorú spolu celebrovali  školský kaplán brat Rafael OP a pozvaný,  výnimočný hosť až z Olomouckého kláštora dominikánov, brat  Jindřich Poláček OP.
A práve z tohto hosťa – kazateľa, sálal taký optimizmus, aký sa vidí málokedy. Jindřich mal úžasnú kázeň –  pokojne si sadol na schody vo svätyni a prihovoril sa. Najprv škôlkarom, ktorým spontánne dovolil prihovoriť sa, doplniť ho – jednoducho dal si „pomôcť“. Interpretácia Božieho Slova sa páčila nielen deťom, ale aj nám,  starším žiakom. Po kázni už vieme, že prečo je Ježiš nazvaný Baránkom Božím a nie tigrom Božím. Baránkom, ktorého sa nemáme báť, ku ktorému môžeme bez obáv kedykoľvek pristúpiť.
Po skončení svätej omše program pokračoval vo Veritase, v kultúrnom stredisku bratov dominikánov. Filmový dokument režiséra Jonáša Vacka s názvom Psi Pánĕ  Aneb  Snĕz Ten Film, predstavil rehoľu dominikánov trocha z iného uhla. Keďže Rehoľa v minulom roku slávila Jubileum 800-tého výročia od jej založenia, snahou režiséra bolo urobiť prieskum –  Kto sú vlastne dominikáni a čo robia tu, v 21.storočí?
Film sa zameriava na posolstvo dominikánov. Sú v ňom netradičným spôsobom predstavené tri sviatosti – krst, Eucharistia a sviatosť zmierenia. Tri témy, na ktorých stojí naša viera, a to napriek tomu, že v dnešnej modernej dobe praktizovanie sviatostí vyvoláva kontroverzné  otázky.
Po skončení filmu sme mali možnosť  spoznať Jindřicha naozaj takého, aký je. V neformálnej diskusii  jeho odpovede na kladené otázky mi občas vyrazili dych a prinútili ma rozmýšľať. A hoci nás náš hosť dokumentom iba sprevádzal, film vyobrazuje jeho osobnosť, ktorej  nechýba  zmysel pre humor, nadhľad a pokora.
Na záver – dokument odporúčam vidieť každému – zaujímavé a pútavé spracovanie filmu je priam zážitok.

Študentka gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...