Výzva na súťaž

Kongregácia sestier dominikánok – zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy, Moyzesova 8, 040 01 Košice, podáva výzvu na súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť  a výkon autorského dozoru pre zákazku „Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej materskej školy blahoslavenej Imeldy v Košiciach. Komplexná obnova budovy a k nej prislúchajúceho areálu s obstaraním materiálno-technického vybavenia“. Viac informácií sa dozviete v priloženom súbore: výzva na...

Krížová cesta na detskom ihrisku

V utorok počas Veľkého týždňa boli deti z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej aktívne zapojené do dramatizácie krížovej cesty, ktorú viedol brat Bruno Donoval OP. Deti sa dokázali vcítiť do jednotlivých rolí, čo bolo vidieť prostredníctvom výstupu, ale aj hovoreného slova. Krížovej cesty sa zúčastnili nielen rodičia detí, ale aj súrodenci, starí rodičia a príbuzní, ktorí boli pre deti veľkým...

Palmová nedeľa v Kamerune

Milí moji, srdečne vás znova zdravím a vyprosujem požehnanie u nášho Nebeského Otca . Koniec februára sa niesol v duchu slávenia 100 ročného jubilea príchodu prvých kresťanských misionárov do Kamerunu. Mali sme niekoľko prednáškových stretnutí s o. biskupom a 28. februára sme slávili sv. omšu v Katedrále Svätej rodiny za prítomnosti dvoch biskupov a asi 45 kňazov. Sv. omša bola veľmi bohatá, slúžená vo viacerých jazykoch: kako, ewondo, baya, maka, a nakoniec aj francúzština. Po sv. omši sme mali slávnostné agapé a tiež sme boli pri pamätníku, kde sú pochovaní všetci misionári. Po troch mesiacoch nám 1. marca konečne zapršalo. Neviete si ani predstaviť tú vysušenú zem. Teploty dosahovali 30 – 39ºC. Najmä posledné februárové týždne sme boli ustavične mokrý. Ale 1. marca prišla taká silná búrka, že vyvrátila mnohé stromy a zničila veľa plánt a ovocia. Vraj takú búrku si sestry ani nepamätajú. Všetko sa triaslo od hromov a bleskov, až sme mali strach. Mysleli sme, že s príchodom dažďa sa troška ochladí, ale kdeže. Odvtedy asi ešte dva razy trocha spŕchlo. Asi v polovičke mesiaca som bola s jednou sestrou na pohrebe v jej rodnej dedinke, vzdialenej asi 100 km od Bertoua. Bol to ďalší nový veľmi silný zážitok. Išli sme autobusom i pešo, vracali sme sa päťmiestnym autom a nás v ňom bolo asi 15 dospelých ľudí, skôr širších ako chudších… Do dediny sme išli na pohreb manželky prvého katechétu, ktorý má okolo 100 rokov. Sestra mi rozprávala, že pokiaľ v dedine nebolo kňazov (a to takmer 30 rokov) on pripravoval a viedol všetky sviatky, organizoval duchovné obnovy a pod.. V dedine sme strávili 3 dni. Počas týchto dní nikto prakticky nič nerobil. Všetci sedeli celé dni a spievali na dvore pred domom, v ktorom bola zosnulá. V izbe okolo truhly sedeli v tichosti. Celý deň bolo počuť bubny, buchot rôznych „hudobných nástrojov“, tanec a spev. Večer pred pohrebom bola slávnostná sv. omša. Pri dome postavili šiatre a prikryli ich palmovými listami. Prišli 5 kňazi a hovorili striedavo francúzštinou i rečou maka. Bolo to pekné. Náročnejšie bolo to, že bubny, tance, spev a kvílenie ľudí neutíchli ani v noci. Prestalo to až na obed, kedy bol pohreb. Počas sv. omše sa spustil silný dážď a trval celý čas, až pokiaľ zosnulú nevložili do hrobu, ktorý majú pri dome. Vraj to bolo dobré znamenie, lebo aj nebo plače nad zosnulou. Ďakujem Bohu za tento nový zážitok… Začiatok Veľkého týždňa bol pre mňa tiež veľmi zaujímavý. V piatok pred Palmovou nedeľou sme sa spolu s farnosťou (asi 160 mladých ľudí) vybrali na 3 dňovú pešiu púť. Bola to ozajstná krížová cesta: horúčava, prach a 38 km chôdze v prvý deň. Horšie bolo to, že nebolo vody a priestorov, kde sa večer poumývať. Spali sme...

Hľadať v liturgii človeka

Salezián Anton Červeň nemeral ďalekú cestu z východu na západ zbytočne. Jeho slová rozosmiali, pohli k zamysleniu a vyvolali otázky. Počas druhej marcovej nedele sa v kaplnke sestier dominikánok bl. Imeldy postupne zapĺňali lavice prítomnosťou mladších aj starších manželských párov alebo mamičiek. Prišli z rôznych kútov farnosti Dunajská Lužná, aby sa viac priblížili nielen k liturgii samotnej, ale k životu, ktorý sa s ňu nerozlučne spája. Bolo im povedané, že liturgia robí ľudí naplno ľuďmi: nerozdelenými, celistvými, schopnými prijať svojho telo, začleniť sa do spoločenstva, objať svoju manželku a stáť pri svojom manželovi, stratiť ilúzie o sebe. V programe duchovnej obnovy nechýbal ani priestor pre vzájomné rozhovory, adoráciu a sviatosť...

Konferencia dala mladých do centra

V dňoch 4.-5. marca 2016 sa v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach uskutočnila konferencia s názvom Nové výzvy pastorácie mládeže. Konferenciu zorganizovali sestry dominikánky a bratia dominikáni, pričom najväčšiu zásluhu na organizovaní mali hlavne sr. Karola Dravecká a br. Lukáš Žilák. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov rôznych vekových skupín a profesijného zamerania. Počas dvoch dní odzneli štyri prednášky. Prvú prednášku mal dp. Marek Forgáč s názvom Citový život mladých ľudí ako znamenia čias. Referoval v nej o problémoch citového dozrievania, o túžbach a potrebách mladých ľudí. Zdôraznil v nej existenciu bezpečného prístavu, ktorý by mal mladý človek nájsť hlavne v rodine. Druhú prednášku mal P. Salvatore Curró s názvom Mladý človek v centre pastoračnej a edukačnej perspektívy. Hlavným cieľom prednášky bolo poukázať na to, že pri pastoračných aktivitách nie je prvoradým cieľom odovzdať zaužívaný stereotyp, ale reagovať na potreby mladého človeka a vychovávať ho s Bohom. Súčasťou prvého dňa konferencie bola práca v skupinách, keď sa účastníci rozdelili do štyroch skupín. V nich diskutovali problémy načrtnuté v druhej prednáške, konfrontovali ich so situáciou na Slovensku a s vlastnými skúsenosťami. Následne skupiny prezentovali výsledky svojich diskusií a podelili si sa s otázkami, ktoré pri diskusiách zostali otvorené. Salvatore Curró sa potom na tieto otázky snažil odpovedať. Počas druhého dňa konferencie odzneli taktiež dve prednášky. Prvú prednášku mal P. Salvatore Curró s názvom Cieľ, etapy dozrievania a rôznorodosť pastorácie mládeže. V tento prednáške ešte viac priblížil hlavnú myšlienku svojho pastoračného konceptu, v ktorom je do centra pozornosti postavený mladý človek s jeho potrebami. S druhou prednáškou vystúpil dp. Ondrej Chrvala. Jej názov bol Prax pastorácie mládeže na Slovensku (zameranie na ekleziálny rozmer). Popoludní druhého dňa konferencie pokračoval program prácou v štyroch seminároch. V nich sa diskutovali špecifické prístupy v pastorácii mládeže na Slovensku. Boli to univerzitné pastoračné centrá, diecézne pastoračné centrá, stredoškolské programy kolégia Antona Neuwirtha a saleziánske mládežnícke strediská. Program konferencie bol ukončený panelovou diskusiou, kde na aktuálne otázky týkajúce sa pastorácie mládeže na Slovensku diskutovali pozvaní hostia z radov kňazov, rehoľníkov a laikov. « ‹ z 2 ›...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes