Výzva na súťaž

Výzva na súťaž

Kongregácia sestier dominikánok – zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy, Moyzesova 8, 040 01 Košice, podáva výzvu na súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť  a výkon autorského dozoru pre zákazku „Rozšírenie priestorov a...
Krížová cesta na detskom ihrisku

Krížová cesta na detskom ihrisku

V utorok počas Veľkého týždňa boli deti z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej aktívne zapojené do dramatizácie krížovej cesty, ktorú viedol brat Bruno Donoval OP. Deti sa dokázali vcítiť do jednotlivých rolí, čo bolo vidieť...
Palmová nedeľa v Kamerune

Palmová nedeľa v Kamerune

Milí moji, srdečne vás znova zdravím a vyprosujem požehnanie u nášho Nebeského Otca . Koniec februára sa niesol v duchu slávenia 100 ročného jubilea príchodu prvých kresťanských misionárov do Kamerunu. Mali sme niekoľko prednáškových stretnutí s o. biskupom a 28....
Hľadať v liturgii človeka

Hľadať v liturgii človeka

Salezián Anton Červeň nemeral ďalekú cestu z východu na západ zbytočne. Jeho slová rozosmiali, pohli k zamysleniu a vyvolali otázky. Počas druhej marcovej nedele sa v kaplnke sestier dominikánok bl. Imeldy postupne zapĺňali lavice prítomnosťou mladších aj starších...
Konferencia dala mladých do centra

Konferencia dala mladých do centra

V dňoch 4.-5. marca 2016 sa v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach uskutočnila konferencia s názvom Nové výzvy pastorácie mládeže. Konferenciu zorganizovali sestry dominikánky a bratia dominikáni, pričom najväčšiu zásluhu na organizovaní mali hlavne sr....