Hľadať v liturgii človeka

Salezián Anton Červeň nemeral ďalekú cestu z východu na západ zbytočne. Jeho slová rozosmiali, pohli k zamysleniu a vyvolali otázky. Počas druhej marcovej nedele sa v kaplnke sestier dominikánok bl. Imeldy postupne zapĺňali lavice prítomnosťou mladších aj starších manželských párov alebo mamičiek. Prišli z rôznych kútov farnosti Dunajská Lužná, aby sa viac priblížili nielen k liturgii samotnej, ale k životu, ktorý sa s ňu nerozlučne spája. Bolo im povedané, že liturgia robí ľudí naplno ľuďmi: nerozdelenými, celistvými, schopnými prijať svojho telo, začleniť sa do spoločenstva, objať svoju manželku a stáť pri svojom manželovi, stratiť ilúzie o sebe. V programe duchovnej obnovy nechýbal ani priestor pre vzájomné rozhovory, adoráciu a sviatosť zmierenia.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes