Hľadať v liturgii človeka

14. mar. 2016 | Články

Salezián Anton Červeň nemeral ďalekú cestu z východu na západ zbytočne. Jeho slová rozosmiali, pohli k zamysleniu a vyvolali otázky. Počas druhej marcovej nedele sa v kaplnke sestier dominikánok bl. Imeldy postupne zapĺňali lavice prítomnosťou mladších aj starších manželských párov alebo mamičiek. Prišli z rôznych kútov farnosti Dunajská Lužná, aby sa viac priblížili nielen k liturgii samotnej, ale k životu, ktorý sa s ňu nerozlučne spája. Bolo im povedané, že liturgia robí ľudí naplno ľuďmi: nerozdelenými, celistvými, schopnými prijať svojho telo, začleniť sa do spoločenstva, objať svoju manželku a stáť pri svojom manželovi, stratiť ilúzie o sebe. V programe duchovnej obnovy nechýbal ani priestor pre vzájomné rozhovory, adoráciu a sviatosť zmierenia.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...