Apoštolát rodín: naliehavosť a nádej pre svet

Tretí januárový víkend priniesol pre sestry dominikánky z celého Slovenska nové podnety pre prácu s rodinami. A nielen pre ne. Pozvanie sestier prijali aj dominikánsky bratia so skupinou mladých, dva manželské páry a tiež niekoľko jednotlivcov. V sobotu 23. januára im prednášal Roman Seko – kňaz, ktorý dáva svoj život pre rodiny. Program tvorili tri prednášky s možnosťou diskusie. V chladnom počasí zazneli slová nielen o ohrození rodiny v súčasnej kultúre, ale aj o svetle, ktoré môžu priniesť pre svet rodiny, ktoré si plnia svoje poslanie a zjavujú intimitu vnútorného Božieho života. Centrálnou témou bola Záverečná správa rímskej synody o rodine z 15.12.2015. Seminár o rodine tvoril len jednu časť už tradičného apoštolátneho víkendu, ktorý raz za dva roky organizuje komisia pre apoštolát. V nedeľu sa sestry zamerali na zdieľanie sa o apoštoláte v rôznych komunitách a zariadeniach a rozprávali tiež o nových výzvach, ktoré pred nimi...

Brána otvorená pre deti

Deti z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova boli aktívne zapojené do bohoslužby slova, ktorú viedol brat Bruno Donoval OP. Najprv zahrali príbeh o márnotratnom synovi. Výnimočnosť jubilejného roka milosrdenstva mohli zažiť tiež pri prechode  cez otvorenú bránu a pri prijatí  bielej košieľky. Kaplnku sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej oživili v stredu 20.1.2016  svoju detskou modlitbou a radostným spevom....

Pozvanie na Dotyk krásy 2016

Drahí členovia dominikánskej rodiny a priatelia umenia, Rehoľa kazateľov si v roku 2016 pripomína 800 rokov od jej potvrdenia pápežom Honóriom III. a jednou z priorít našej rehole je aj kázanie prostredníctvom umenia. (Porov. Trogir 2013. čl. 55.) Tohtoročným Dotykom krásy chceme koncentrovať svoj pohľad na jednu z homílií Fra Angelica, ktorý farbami zachytáva slová o Vtelení Slova a neustále ich udržiava prítomné pre bratov a medzi bratmi v San Marcu vo Florencii. Farebné slová fresky Zvestovania. Tajomstvo viery, ktoré je srdcom nášho dominikánskeho života a teológie. Dotyk krásy sa uskutoční v nádhernej Banskej Štiavnici v dňoch 19. – 21. februára 2016. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente: Dotyk krásy 2016 Záujem o účasť bolo možné nahlásiť do 10. februára 2016.  ...

Dominikánky z Iraku hodnotia rok 2015

7. január 2016 Milé sestry, bratia a priatelia, prajem vám všetko dobré v Novom roku a ďakujem vám za vašu stálu podporu a modlitby. Chcela by som sa s vami podeliť o niektoré najdôležitejšie udalosti z roku 2015. Vďaka požehnanému úsiliu ľudí, ktorí pri nás stoja sa v uplynulom roku udialo veľmi veľa. Okrem toho, že sestry pomáhali vysídleným ľuďom v táboroch, dokázali pripraviť okolo 400 detí k prvému svätému prijímaniu. Príprava prebiehala v desiatich skupinách v rôznych mestách a obciach regiónu Kurdistanu. Sme vďační Pánovi, že sme mohli otvoriť základnú školu. Konečne sa nám podarilo získať všetky potrebné povolenia od irackých a kurdských úradov. Biskup Wada (chaldejský biskup v Erbil) nám ponúkol budovu, ktorú katolícke organizácie postavili na pozemku arcidiecézy Erbil a vďaka Pápežským misijným dielam sme budovu mohli zariadiť. Máme okolo 460 žiakov, chlapcov a dievčat a všetci sú z vysídlených rodín. V škole pracuje sedem našich sestier dominikánok spolu s ostatnými učiteľmi a zamestnancami, ktorí sú tiež spomedzi vysídlených.  Štúdium na našej škole poskytujeme zadarmo. Príspevok na platy učiteľov a zamestnancov (asi 18.000 $ mesačne) je pre tento rok zabezpečený prostredníctvom Pápežských misijných diel.  Ľudia sú vďační za tento projekt a majú z neho radosť, pretože situácia na  iných školách je naozaj veľmi zlá. Kvôli veľkému počtu vysídlených ľudí sa na niektorých školách učia na tri smeny a počet žiakov v triede je aj viac ako 80. Tiež sa nám podarilo otvoriť ďalšiu materskú školu pre vysídlených ľudí, pretože záujem je veľký. Rodiny chcú, aby ich deti boli vychovávané sestrami dominikánkami. V materskej škole v Ankawa máme teraz  440 detí. Okrem toho sme otvorili materskú školu pre 50 detí v mestečku Aqra, kde žije 250 vysídlených ľudí. Materskú školu v Kasnazan navštevuje 130 detí. Tieto materské školy sú pre vysídlených ľudí zdarma. V škole aj v materských školách si sestry všimli, že správanie detí sa výrazne zlepšilo. Sú ochotnejšie počúvať ich učiteľov a učitelia ľahšie udržujú disciplínu. Školy majú detské i športové ihriská, kde sa deti môžu hrať a vybiť si svoju energiu. Ľudia však neustále čelia mnohým ťažkostiam. Súčasná situácie v Iraku je stále traumatizujúca. Minulý mesiac nás šokovala správa o smrti siedmych ľudí (rodičia so 7 ročným synom a 3 ročnou dcérkou a pani so 7 ročným synom a 13 ročnou dcérou), ktorí sa utopil v mori pri pokuse utiecť do Grécka. Všetci sú vyčerpaní fyzicky aj psychicky. Riešenie akoby neexistovalo. Ľudia riskujú svoje životy. Imigrácia narastá vo všetkých smeroch. Tesne pred koncom roka sa v rámci imigračného programu 167 ľudí presídlilo na Slovensko. A ďalší odchádzajú budúci mesiac. To samozrejme otriaslo dôverou ľudí v budúcnosť kresťanstva v Iraku. Odchádzajú aj ďalšie rodiny a to do susedných krajín ako napr. Libanon, Jordánsko, Turecko. Počas troch mesiacov...

Pozývame vás na seminár o rodine

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy vás srdečne pozýva na seminár “Rodina v Cirkvi vo svetle záverov Rímskej synody o rodine”. Seminár sa uskutoční 23. januára 2016 v Košiciach, v priestoroch Gymnázia sv. Tomáša Akvinského (Zbrojničná 3). Hlavným prednášajúcim bude ThLic. Roman...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes