Apoštolát rodín: naliehavosť a nádej pre svet

Apoštolát rodín: naliehavosť a nádej pre svet

Tretí januárový víkend priniesol pre sestry dominikánky z celého Slovenska nové podnety pre prácu s rodinami. A nielen pre ne. Pozvanie sestier prijali aj dominikánsky bratia so skupinou mladých, dva manželské páry a tiež niekoľko jednotlivcov. V sobotu 23. januára im...
Brána otvorená pre deti

Brána otvorená pre deti

Deti z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova boli aktívne zapojené do bohoslužby slova, ktorú viedol brat Bruno Donoval OP. Najprv zahrali príbeh o márnotratnom synovi. Výnimočnosť jubilejného roka milosrdenstva mohli zažiť tiež pri prechode  cez otvorenú...
Pozvanie na Dotyk krásy 2016

Pozvanie na Dotyk krásy 2016

Drahí členovia dominikánskej rodiny a priatelia umenia, Rehoľa kazateľov si v roku 2016 pripomína 800 rokov od jej potvrdenia pápežom Honóriom III. a jednou z priorít našej rehole je aj kázanie prostredníctvom umenia. (Porov. Trogir 2013. čl. 55.) Tohtoročným Dotykom...
Dominikánky z Iraku hodnotia rok 2015

Dominikánky z Iraku hodnotia rok 2015

7. január 2016 Milé sestry, bratia a priatelia, prajem vám všetko dobré v Novom roku a ďakujem vám za vašu stálu podporu a modlitby. Chcela by som sa s vami podeliť o niektoré najdôležitejšie udalosti z roku 2015. Vďaka požehnanému úsiliu ľudí, ktorí pri nás stoja sa...
Pozývame vás na seminár o rodine

Pozývame vás na seminár o rodine

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy vás srdečne pozýva na seminár „Rodina v Cirkvi vo svetle záverov Rímskej synody o rodine“. Seminár sa uskutoční 23. januára 2016 v Košiciach, v priestoroch Gymnázia sv. Tomáša Akvinského (Zbrojničná 3). Hlavným...