Brána otvorená pre deti

Deti z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova boli aktívne zapojené do bohoslužby slova, ktorú viedol brat Bruno Donoval OP. Najprv zahrali príbeh o márnotratnom synovi. Výnimočnosť jubilejného roka milosrdenstva mohli zažiť tiež pri prechode  cez otvorenú bránu a pri prijatí  bielej košieľky. Kaplnku sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej oživili v stredu 20.1.2016  svoju detskou modlitbou a radostným spevom.

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes