Pozvanie na Dotyk krásy 2016

24. jan. 2016 | Články, Dotyk krásy

Dotyk krasy.plagat 2016

Drahí členovia dominikánskej rodiny a priatelia umenia,

Rehoľa kazateľov si v roku 2016 pripomína 800 rokov od jej potvrdenia pápežom Honóriom III. a jednou z priorít našej rehole je aj kázanie prostredníctvom umenia. (Porov. Trogir 2013. čl. 55.)

Tohtoročným Dotykom krásy chceme koncentrovať svoj pohľad na jednu z homílií Fra Angelica, ktorý farbami zachytáva slová o Vtelení Slova a neustále ich udržiava prítomné pre bratov a medzi bratmi v San Marcu vo Florencii. Farebné slová fresky Zvestovania. Tajomstvo viery, ktoré je srdcom nášho dominikánskeho života a teológie.

Dotyk krásy sa uskutoční v nádhernej Banskej Štiavnici v dňoch 19. – 21. februára 2016.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente: Dotyk krásy 2016

Záujem o účasť bolo možné nahlásiť do 10. februára 2016.

 

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...