Slávenie dynamiky jedného hrobu

Slávenie dynamiky jedného hrobu

Tohtoročná oslava sviatku Prenesenia pozostatkov sv. Dominika sa v košickej komunite sestier dominikánok uskutočnila už po tretíkrát. Bol to sviatočný deň nielen pre sestry, ale aj pre deti Materskej škôlky bl. Imeldy, žiakov Gymnázia sv. T. Akvinského, učiteľov...
„Srdce si beriem so sebou…“

„Srdce si beriem so sebou…“

V čase keď celá Cirkev prosí o zoslanie Ducha Svätého sa dominikánky zhromaždené v kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej zvlášť modlili za sr. Lýdiu Timkovú. Turíce boli pre sv. Dominika časom, keď rozposlal bratov kázať do rôznych kútov Európy. O osemsto rokov...
Pápež František sa stretol so zasvätenými Rímskej diecézy

Pápež František sa stretol so zasvätenými Rímskej diecézy

Svätý Otec František sa dňa 16. mája stretol s rehoľníkmi Rímskej diecézy pri audiencii v Aule Pavla VI. Išlo o ďalšie z veľkých podujatí Roka zasväteného života. V mene 25-tisíc zasvätených mužov a žien vykonávajúcich svoje poslanie v rámci Rímskej diecézy predložili...
Dominikánky putovali k prameňom

Dominikánky putovali k prameňom

Na prelome mesiacov apríl a máj sa tridsaťjeden sestier dominikánok zo všetkých komunít kongregácie vzdialilo od každodennosti, aby sa v stredovekých uliciach Bologne, Florencie a Sieny nadýchli vlastnej histórie. Sny sestier sa stretli v spoločnej túžbe. Tej, ktorá...