Slávenie dynamiky jedného hrobu

30. máj. 2015 | Články

Tohtoročná oslava sviatku Prenesenia pozostatkov sv. Dominika sa v košickej komunite sestier dominikánok uskutočnila už po tretíkrát. Bol to sviatočný deň nielen pre sestry, ale aj pre deti Materskej škôlky bl. Imeldy, žiakov Gymnázia sv. T. Akvinského, učiteľov a ostatných zamestnancov školy.

V úvode vizuálny prierez činnosti všetkých vetiev dominikánskej rodiny spolu s  melodicky chytľavou hymnou   Jubilejného roku pripravili zúčastnených na radostné slávenie sv. omše, ktorú celebroval fr. Kristián Šalamon OP. Prítomnosť relikvií sv. Dominika, aktívna účasť malých škôlkarov, hudobné sprevádzanie gymnazistov, obetné dary v symbolike delenia i samotná výzdoba liturgického priestoru potvrdili rodinný charakter slávnosti.

Skutočnosť, že hrob môže v sebe niesť dynamiku života aj počas stáročí, ozrejmila zúčastneným krátka prezentácia reliéfov umiestnených na svätcovom náhrobnom kameni, ktorý sa nachádza v  Bazilike sv. Dominika v Bologni. Do kameňa vytesané najdôležitejšie epizódy životného príbehu tohto muža i dnes hovoria o príťažlivej vôni jeho života a vlastnia potenciál Dominikovej charizmy – oheň žitej a ohlasovanej Pravdy.

A bol to práve oheň, ktorý sa v rukách maturantov stal výpoveďou hľadania právd života i hľadania tej najväčšej Pravdy – Krista. Bol to oheň pochodní  odovzdaný štvrtákmi  do rúk prvákov, v ktorých sa stal symbolickou štafetou. Ako impulz – hľadať pravdu, hĺbiť jej studňu štúdiom, životom viery, dobrotou a radosťou.

Bol to oheň, ktorý výstižným odkazom zavŕšil slávenie tohto sviatku: Pravdu žiť, s Pravdou sa deliť a Pravdou voňať. Po skončení slávnosti bolo všetkým umožnené tento odkaz naplno realizovať na nádvorí kostola pri malom agapé, kde Pravda bola vzájomne prežívaná, delená a voňavá priateľstvom.

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...