Slávenie dynamiky jedného hrobu

30. máj. 2015 | Články

Tohtoročná oslava sviatku Prenesenia pozostatkov sv. Dominika sa v košickej komunite sestier dominikánok uskutočnila už po tretíkrát. Bol to sviatočný deň nielen pre sestry, ale aj pre deti Materskej škôlky bl. Imeldy, žiakov Gymnázia sv. T. Akvinského, učiteľov a ostatných zamestnancov školy.

V úvode vizuálny prierez činnosti všetkých vetiev dominikánskej rodiny spolu s  melodicky chytľavou hymnou   Jubilejného roku pripravili zúčastnených na radostné slávenie sv. omše, ktorú celebroval fr. Kristián Šalamon OP. Prítomnosť relikvií sv. Dominika, aktívna účasť malých škôlkarov, hudobné sprevádzanie gymnazistov, obetné dary v symbolike delenia i samotná výzdoba liturgického priestoru potvrdili rodinný charakter slávnosti.

Skutočnosť, že hrob môže v sebe niesť dynamiku života aj počas stáročí, ozrejmila zúčastneným krátka prezentácia reliéfov umiestnených na svätcovom náhrobnom kameni, ktorý sa nachádza v  Bazilike sv. Dominika v Bologni. Do kameňa vytesané najdôležitejšie epizódy životného príbehu tohto muža i dnes hovoria o príťažlivej vôni jeho života a vlastnia potenciál Dominikovej charizmy – oheň žitej a ohlasovanej Pravdy.

A bol to práve oheň, ktorý sa v rukách maturantov stal výpoveďou hľadania právd života i hľadania tej najväčšej Pravdy – Krista. Bol to oheň pochodní  odovzdaný štvrtákmi  do rúk prvákov, v ktorých sa stal symbolickou štafetou. Ako impulz – hľadať pravdu, hĺbiť jej studňu štúdiom, životom viery, dobrotou a radosťou.

Bol to oheň, ktorý výstižným odkazom zavŕšil slávenie tohto sviatku: Pravdu žiť, s Pravdou sa deliť a Pravdou voňať. Po skončení slávnosti bolo všetkým umožnené tento odkaz naplno realizovať na nádvorí kostola pri malom agapé, kde Pravda bola vzájomne prežívaná, delená a voňavá priateľstvom.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...