„Srdce si beriem so sebou…“

25. máj. 2015 | Články

V čase keď celá Cirkev prosí o zoslanie Ducha Svätého sa dominikánky zhromaždené v kaplnke
bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej zvlášť modlili za sr. Lýdiu Timkovú. Turíce boli pre sv. Dominika časom, keď rozposlal bratov kázať do rôznych kútov Európy. O osemsto rokov neskôr, na turičnú vigíliu 2015, jedna zo slovenských sestier nastúpila do lietadla, aby sa podieľala na dominikánskej misii v Kamerune. Zo všetkého najťažšie bolo pre ňu opustiť Ukrajinu, kde pôsobila 13 rokov. „Nenechám tu srdce,“ povedala pri rozlúčke so svojím druhým domovom, „vezmem si ho so sebou.“ Komu bude patriť jej misionárske srdce najbližšie roky? Celú jej odvahu zverila kongregácia do rúk všemohúceho a milosrdného Otca, ktorý nenechá opustených tých, čo sa pokúšajú byť misionármi všade, kde žijú, študujú, pôsobia a milujú.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...