Sestry dominikánky z Iraku ďakujú

Sestry dominikánky z Iraku ďakujú

24. január 2015 Drahé sestry dominikánky a bratia dominikáni, chceli by sme vyjadriť našu hlbokú vďačnosť za to, že ste k nám poslali delegáciu sestier v zastúpení  sr. Marcelline Koch, sr.  Dusty Faman a sr. Arlene Flaherty. A tiež ďakujeme bratovi Timothymu...
Miništrantský sľub v Košiciach

Miništrantský sľub v Košiciach

Počas sviatku Svätej rodiny  sme v našom Kostole Krista Kráľa v Košiciach prežívali slávnosť, ktorá potešila celé spoločenstvo ľudí, stretávajúcich sa pri sláveniach nedeľných sv. omší. Veríme, že modlitby farníkov napomohli tiež  k tomu, že naši šiesti miništranti...
Ďakovali za dar života sr. Cecílie OP

Ďakovali za dar života sr. Cecílie OP

Tretí januárový víkend sa niesol v duchu osláv životných jubileí v dominikánskej rodine na Slovensku. Vo Zvolene ďakoval najstarší fr. M. Akvinas Juraj Gabura OP za 100 rokov života a v Dunajskej Lužnej najstaršia sr. M. Cecília Paulína Ferančíková OP za 90 rokov....
Historická udalosť v Mukačeve

Historická udalosť v Mukačeve

V sobotu 17. januára 2015 v Mukačevskom katedrálnom chráme sme boli svedkami historickej udalosti, keď otec biskup Antal Majnek vysvätil do stavu diakonátu troch seminaristov, ktorí študovali teológiu už na Ukrajine: Eugen Fizer zo Svaljavy, Ruslan Strižak...
Priali si lásku a pokoj

Priali si lásku a pokoj

Keď na Slovensku vianočné obdobie vrcholí a pomaly sa chýli ku koncu, na Ukrajine začíname Vianoce ešte len sláviť. Tohtoročné Vianoce a zima v Mukačeve a Fridišove mali svoje čaro. Boli presiaknuté pokojom Božieho dieťata, ktoré prišlo na svet, aj keď nevyhlásený...