Misie v Afrike

6. dec. 2013 | Články

k4 22 800x600Milí priatelia,

pred niekoľkými rokmi sa v našej kongregácii zrodila túžba rozvíjať misionárske nadšenie, ktoré je vlastné sv. Dominikovi a dominikánskemu poslaniu, a otvoriť sa pre nové misie. Nevedeli sme si predstaviť ako a kde. Dokonca sme dostali pozvanie ísť do Brazílie.

Otec biskup Mons. Giuseppe Foralosso prišiel aj na Slovensko, aby nás pozval do svojej diecézy v Maraba. Nenabrali sme odvahu pustiť sa samé do ďalekého sveta. Túžba ísť na misie v nás ale postupne dozrievala. Uvedomili sme si však, že samé to nedokážeme. Začali sme uvažovať o medzikongregačnej spolupráci v oblasti misií…

Pred viac ako troma rokmi nás oslovili sestry z Kongregácie sestier dominikánok bl. Imedy so sídlom v Taliansku, aby sme išli na misie spolu s nimi. Nebolo jednoduché dať jednoznačnú odpoveď. Rozhodli však sestry na generálnom zhromaždení v lete v roku 2011.

Dnes sa tento sen stáva skutočnosťou. V októbri 2013 sme vyslali sestru Karmelu na misie do Afriky. Sestra Karmela pôsobí v Kamerune, v meste Bertoua. Sestry tu pracujú v oblasti výchovy a pastorácie vo farnosti. Sestra Karmela je zapojená do apoštolátu v Cirkevnej materskej škole sv. Jána Bosca v Bertoua, ktorú navštevuje okolo 400 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Nie je to ľahké, pretože, ako sr. Karmela hovorí, v komunite často nemajú elektrinu a v materskej škole im už niekoľko mesiacov chýba voda, lebo studňa, z ktorej vodu čerpali, vyschla.

To, čo je u nás samozrejmosťou, v Afrike samozrejmosťou nie je. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli obrátiť na všetkých ľudí dobrej vôle s prosbou o duchovnú a podľa možností aj finančnú podporu projektu „kvapka po kvapke“, vďaka ktorému by sme pomohli deťom z materskej školy v Bertoua, aby znovu mali svoju vodu.

Ďakujeme Vám za každý prejav Vašej solidárnosti a uisťujeme Vás o našich modlitbách za Vás všetkých.

S vďačnosťou,
sestry dominikánky

Kontaktné údaje:
Generálny dom
Parková 27
821 05 Bratislava
02 / 4341 5145
generalat@dominikanky.sk
sekretariat@dominikanky.sk

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.