Misie v Afrike

6. dec. 2013 | Články

k4 22 800x600Milí priatelia,

pred niekoľkými rokmi sa v našej kongregácii zrodila túžba rozvíjať misionárske nadšenie, ktoré je vlastné sv. Dominikovi a dominikánskemu poslaniu, a otvoriť sa pre nové misie. Nevedeli sme si predstaviť ako a kde. Dokonca sme dostali pozvanie ísť do Brazílie.

Otec biskup Mons. Giuseppe Foralosso prišiel aj na Slovensko, aby nás pozval do svojej diecézy v Maraba. Nenabrali sme odvahu pustiť sa samé do ďalekého sveta. Túžba ísť na misie v nás ale postupne dozrievala. Uvedomili sme si však, že samé to nedokážeme. Začali sme uvažovať o medzikongregačnej spolupráci v oblasti misií…

Pred viac ako troma rokmi nás oslovili sestry z Kongregácie sestier dominikánok bl. Imedy so sídlom v Taliansku, aby sme išli na misie spolu s nimi. Nebolo jednoduché dať jednoznačnú odpoveď. Rozhodli však sestry na generálnom zhromaždení v lete v roku 2011.

Dnes sa tento sen stáva skutočnosťou. V októbri 2013 sme vyslali sestru Karmelu na misie do Afriky. Sestra Karmela pôsobí v Kamerune, v meste Bertoua. Sestry tu pracujú v oblasti výchovy a pastorácie vo farnosti. Sestra Karmela je zapojená do apoštolátu v Cirkevnej materskej škole sv. Jána Bosca v Bertoua, ktorú navštevuje okolo 400 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Nie je to ľahké, pretože, ako sr. Karmela hovorí, v komunite často nemajú elektrinu a v materskej škole im už niekoľko mesiacov chýba voda, lebo studňa, z ktorej vodu čerpali, vyschla.

To, čo je u nás samozrejmosťou, v Afrike samozrejmosťou nie je. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli obrátiť na všetkých ľudí dobrej vôle s prosbou o duchovnú a podľa možností aj finančnú podporu projektu „kvapka po kvapke“, vďaka ktorému by sme pomohli deťom z materskej školy v Bertoua, aby znovu mali svoju vodu.

Ďakujeme Vám za každý prejav Vašej solidárnosti a uisťujeme Vás o našich modlitbách za Vás všetkých.

S vďačnosťou,
sestry dominikánky

Kontaktné údaje:
Generálny dom
Parková 27
821 05 Bratislava
02 / 4341 5145
generalat@dominikanky.sk
sekretariat@dominikanky.sk

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...