Currently Browsing: Články

Spolu sme jedna modlitba

V týždni od 5. do 11. novembra 2018 sa budeme ako Dominikánska rodina na Slovensku spoločne modliť z nové  povolania. Slovenské mníšky z Rehole Kazateľov z rôznych kláštorov v zahraničí, bratia dominikáni na Slovensku, laickí dominikáni, sestry dominikánky, spolupracovníci a dobrodinci rehole, ružencové bratstvá a Adom – dominikánski mladí – sú  v tomto týždni pozvaní spojiť sa v modlitbe, aby Nebeský Otec posilnil v pokrstených milosť zasvätiť sa jeho Slovu. Je to týždeň, keď všetci synovia a dcéry sv. Otca Dominika slávia Sviatok všetkých dominikánskych svätých (7. novembra)   Viac informácií nájdete v priloženom dokumente: Týždeň modlitieb za dominikánske povolania  ...

„Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod…“

V košickom konvente sestier dominikánok, ako aj v konvente sestier v Dunajskej Lužnej sa počas posledných dvoch októbrových sobôt uskutočnil formačný deň pod vedením sr. Júlie Iskrovej OP. Sestry sa zamýšľali nad dozrievaním vo viere vo svetle teológie sv. Pavla.  Tieto dni boli pre ne obohatením, čo dosvedčuje aj svedectvo sr. Simeony: „Apoštol Pavol je pre mňa osobne veľkým svätcom a velikánom v apoštoláte, ktorého obdivujem. Fascinuje ma jeho odhodlanie a nadšenie pre ohlasovanie evanjelia. Keď mávam s ľuďmi Lectio divina, vždy začínam jeho listami. Som vďačná, že na dnešnom formačnom dni sme vychádzali práve z Pavlových listov. Obohatila som sa pritom o ďalšie nové pohľady.“ « ‹ 1 z 2 ›...

Dominikánky spája spoločná história

V dňoch 12. – 14. októbra 2018 oslávila Kongregácia sestier dominikánok sv. Margity Uhorskej v Maďarsku 150. výročie od svojho založenia. Na Eucharistickej ďakovnej slávnosti, ktorá sa uskutočnila 13. októbra v Kostole sv. Martina v Szombathely a ktorej predsedal miestny otec biskup Dr. János Székely, sa zúčastnili v zastúpení aj sestry dominikánky z Kongregácie bl. Imeldy. Vo vyššie menovanom chráme dňa 15. októbra 1868 prijalo desať mladých žien dominikánsky habit z rúk fr. Tomáša Anselmiho OP, čím sa stali zakladajúcimi sestrami dominikánskej Kongregácie sv. Margity Uhorskej. Slovenskú a pred ňou vzniknutú českú Kongregáciu sestier dominikánok sv. Zdislavy spája s maďarskou kongregáciou časť spoločnej histórie. Pozvanie na slávenie tohto významného jubilea prijali okrem domácich hostí aj sestry dominikánky pochádzajúce z mnohých krajín nielen z Európy, ale aj z Afriky a Severnej Ameriky. Po slávení sv. omše a následnej recepcii sa prítomní hostia zúčastnili na konferencii o histórii maďarskej kongregácie „Od založenia až po obnovu“. Sestry spoločne ďakovali Bohu za odvahu a zanietenie sestier žiť a šíriť charizmu sv. Dominika počas temných dní minulosti až po prítomnosť. Maďarské sestry dominikánky sa v súčasnosti venujú hlavne výchove a vzdelávaniu detí a mládeže. Nech Pán požehnáva toto spoločenstvo sestier žijúcich a pôsobiacich medzi maďarským národom. Nech sestry prinášajú svetlo Pravdy a preukazujú službu lásky všetkým, ku ktorým sú...

Tancovala babka s dedkom… a keď všetko pozbierali, už sa viacej nehnevali

Na dvore Domova sv. Dominika zastavil dňa 16. októbra autobus a vystúpil z neho kŕdeľ krásnych detí z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy z Košíc vo veku okolo štyroch rokov. Prišli pozdraviť a rozveseliť babky a dedkov, zatancovať im, zaspievať, zahrať divadielko a ponúknuť výborným perníčkovým srdiečkom. Krásne deti plné života a s úprimným srdiečkom pomohli zabudnúť aspoň na chvíľku na bolesti a trápenia, ktorých je v domove plno. „A babka s dedkom“ im porozprávali rozprávočku o húske a vajíčku. Deti pozorne počúvali. Potom sa trochu občerstvili a šli si popozerať celé „babkine a dedkove“ hospodárstvo – sliepočky, kačičky, prasiatka, mačky a aj psa s malými šteniatkami. Pre Domov sv. Dominika bol 16. október krásnym stretnutím dvoch veľmi vzdialených a odlišných generácií – detí tancujúcich a skáčucich a starkých, ktorým každý pohyb robí ťažkosti, detí plných života a starkých plných životnej múdrosti. Dve rozdielne generácie a stretnutie plné lásky, krásy, radosti a vzájomného zdieľania sa. Kiež by boli tak hodnotnými všetky stretnutia medzi ľuďmi rozdielnych...

Dominikánky na Slovensku ďakovali za 75 rokov svojej existencie

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy na Slovensku si v tomto roku pripomína 75 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti dňa 22. septembra v Kostole Krista Kráľa v Košiciach počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval emeritný otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč,ďakovali sestry za účasti mnohých hostí Bohu za každý prejav Jeho lásky, dobroty a milosrdenstva, ktorými ich zahŕňal počas uplynulého obdobia až doteraz. S vďakou si spomínali aj na sestry, ktoré ich už predišli do večnosti. Vyzdvihli ich svedectvo odvahy, s ktorou dokázali v období poznačenom 2. svetovou vojnou, ako aj rozpadom prvej Československej republiky založiť v roku 1943 slovenskú kongregáciu sestier dominikánok. Cesta, po ktorej kráčalo novozaložené spoločenstvo sestier, nebola priama a ľahká. Sestry museli podstúpiť mnoho utrpenia, no práve vďaka nemu mohla kongregácia dozrievať, a tak sa viac približovať k Bohu a otvárať sa ľuďom. Túto slávnosť poctili svojou prítomnosťou hostia nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia: sestry dominikánky z Kongregácie sv. Margity Uhorskej z Maďarska a z Kongregácie sv. Zdislavy z Česka, s ktorými slovenské dominikánky spája spoločná história, Sestry dominikánky pokoja zo Spojených štátov amerických a z Kongregácie bl. Imeldy z Talianska. Sr. M. Rajmunda Páleníková OP, generálna predstavená, vyjadrila úprimnú vďaku spolupracovníkom, dobrodincom a členom dominikánskej rodiny za ich nezištnú pomoc a štedrosť pri vzniku a rozvoji mnohých diel v apoštoláte kongregácie. „Je nám potešením, že v našich materských školách, na gymnáziu a počas rôznych podujatí môžeme sprevádzať deti a mládež v ich ľudskom rozvoji a v kresťanskom dozrievaní. Sme tiež radi, že v našom sociálnom zariadení máme príležitosť prejavovať súcit sv. Dominika tým, že pomáhame starým a chorým ľuďom, aby mohli dôstojne prežiť jeseň svojho života.“ – zhodnotila sr. M. Rajmunda. Počas slávenia eucharistickej obety sestry dominikánky prosili aj  o Božiu pomoc a požehnanie do ďalších dní a rokov, aby zostali verné Bohu a charizme sv. o. Dominika v službe ohlasovania Slova. Slávnostná atmosféra pokračovala aj pri následnej recepcii. « ‹ 1 z 3 ›...

« Predchádzajúce články Nasledujúce články »

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes