Podporte naše projekty

  Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2021 bola 17 838,71 EUR. Časť z týchto financií sme použili pri realizácii prestavby Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova, klubu Ostrov a na nákup nábytku do nových priestorov tejto škôlky. Časť poslúžila na zakúpenie počítačovej techniky pre Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, kresiel a lavičiek pre Domov sv. Dominika v Petrovanoch a na podporu terénnej opatrovateľskej služby. Aj v tomto roku máte možnosť pri ročnom zúčtovaní daní rozhodnúť o tom, komu venujete 2% zo svojich už zaplatených daní za rok 2021. Chceme Vás preto poprosiť o podporu našich diel a činností. Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy je zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach, Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej, Gymnázia sv. Tomáša Akvinského a k nemu pričlenených školských zariadení v Košiciach a Domova sv. Dominika v Petrovanoch. Predmetom činnosti sestier dominikánok je najmä oblasť výchovy a vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora zdravia, prevencia pred akoukoľvek závislosťou, ako aj podpora kultúry, športu detí a mládeže. Prosíme Vás o príspevok na skvalitnenie práce a podporu aktivít našej kongregácie. Za prejav Vašej solidárnosti Vám vopred ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a milostí pre Vás i Vaše rodiny. sestry dominikánky ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI Obchodné meno alebo názov:  Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy Sídlo:  Parková 27, 821 05 Bratislava Identifikačné číslo organizácie (IČO):  00587141 Právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti Tlačivá: Tlačivá na poukázanie 2% Prosba o podporu...

Aký je Tvoj záujem Bože?

Dnes, v čase nezmyselnej vojny, sú veľmi aktuálne slová pápeža Františka, ktoré napísal v encyklike Fratelli tutti: „Na pozadí určitých viditeľných foriem násilia sa neraz ukrýva iné, omnoho hlbšie násilie, totiž násilie tých, ktorí pohŕdajú druhým predovšetkým vtedy, keď jeho požiadavky nejakým spôsobom poškodzujú ich záujmy.“ (FT 218) Dnes, počas popolcovej stredy, sa spája celý kresťanský svet v modlitbe a v pôste v jednom jedinom záujme, v tom Božom, a to je:  ukončenie vojny na Ukrajine, pretože Boh „nepohŕda Ukrajinou“. Pri pohľade na fotky, ktoré poslali z Kamerunu našej sr. Lýdii do Mukačeva  ako vyjadrenie solidarity s ľudom trpiacim na Ukrajine,  vnímam, že svet je dnes úžasne prepojený a vie komunikovať svoju blízkosť a súcit. V jednej zo svojich kázni mukačevský biskup Mykola Lúčok povedal, že ak sa pozeráme na ukrižovanú Ukrajinu, najhorší možný postoj je nič neurobiť. Len sa pozerať. To je najhoršie. Modlitba a pôst je spôsob ako môžeme niečo urobiť dnes. A Boh nám ukáže, čo môžeme urobiť zajtra.  Sr. Lýdia pozýva do kláštora deti, ktoré ešte v tomto meste na Zakarpatí zostali a v čase vojny nemôžu chodiť do školy. Hrá sa s nimi a modlí. Sú medzi nimi aj deti, ktorých rodiny utiekli z Kyjeva. Vojna im predsa celkom nemôže zobrať detstvo a nádej. Boh sa postaral, aby táto jediná slovenská dominikánka nezostala v mukačevskom kláštore sama, pretože prichýlila utekajúcich z Charkova. Je jedna z nás a preto sme tam s ňou. Naša prítomnosť na Ukrajine je jeden zo spôsobov ako môžeme povedať nie vojne a krátkozrakej stratégii rozsievania strachu z vonkajších ohrození. Sr. Karola...

Nasledujúce články »

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes