Zmluva o dielo č. 1/2021

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy uzavrela Zmluvu o dielo č. 1/2021 na dodávku stavebných prác počas realizácie stavebného diela „Zvýšenie kapacít Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova, Dunajská Lužná“ s úspešným uchádzačom verejného obstarávania MBM-Group, a.s. V odkazoch si môžete pozrieť Zmluvu s rozpočtom, harmonogramom stavby a podmienkami využitia...

Radostné Vianoce a požehnaný Nový rok 2021

V tú svätú noc Boh tým, že sa stal telom, chcel sa stať darom pre nás. Prijal našu ľudskú prirodzenosť, aby nám daroval svoje  božstvo.“ (Benedikt XVI.) Radostné Vianoce a požehnaný Nový rok 2021 prajú sestry...

Nezvyčajné slávenie jubilea

V tretiu adventnú nedeľu ďakovali sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej za dar života sr. M. Alexandry Stašovej OP, ktorá slávila svoje životné jubileum – 70. narodeniny. Kvôli mimoriadnej situácii súvisiacej s pandémiou prebehla oslava skromnejším spôsobom ako zvyčajne: sv. omša na poďakovanie za udelené milosti počas doterajšieho života sr. M. Alexandry sa v kaplnke z dôvodu sprísnených opatrení nemohla uskutočniť. To však nebránilo sestrám, aby Bohu prednášali svoje vďaky a prosby za jubilantku počas slávenia rannej liturgie. Oslávenkyňa pred svojimi spolusestrami predniesla Bohu ako vyjadrenie vďačnosti aj túto modlitbu: „V pokore svojho srdca skláňam sa pred Majestátom Najsvätejšej Trojice. Pane, Ty si môj Boh, vďaky Ti vzdávam, môj Stvoriteľ, ktorý si ma poslal na túto zem cez mojich rodičov. Ďakujem Ti, že ma viedli – v dare viery – spoznávať Ťa. Uvedomujem si, že každým prežitým dňom sa k Tebe približujem. Otváraj mi oči, aby som Ťa dokázala spoznať v každej životnej situácii, milovaný...

Začali advent pod ochranou Panny Márie

Na konci novembra  zorganizovala sr. Lýdia, ktorá pôsobí na Ukrajine, púť do Užhorodu. Pozvala deti a ich rodičov, aby týmto spôsobom začali Advent a naladili sa na očakávanie príchodu nášho Pána na túto zem. Skupina veriacich spolu so svojim kňazom otcom Eugenom navštívila malý gréckokatolícky kostolík – Horiansku rotundu. Rotunda je zasvätená Panne Márii a pochádza z 13 storočia. Jej podrobnejšiu históriu priblížil účastníkom otec Bohdan. Tak pre deti, ako aj pre rodičov bolo na začiatok nového cirkevného roku dobrým dopingom Božie Slovo, ktoré počuli počas slávenia sv. omše z úst otca Eugena. Krátka katechéza, ktorú mala sr. Lýdia, iba utvrdila v srdciach dôležitosť dobrej prípravy na sviatky Božieho narodenia. Ovocím púte bol veľký záujem účastníkov o sviatosť...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes