Začali advent pod ochranou Panny Márie

Na konci novembra  zorganizovala sr. Lýdia, ktorá pôsobí na Ukrajine, púť do Užhorodu. Pozvala deti a ich rodičov, aby týmto spôsobom začali Advent a naladili sa na očakávanie príchodu nášho Pána na túto zem. Skupina veriacich spolu so svojim kňazom otcom Eugenom navštívila malý gréckokatolícky kostolík – Horiansku rotundu. Rotunda je zasvätená Panne Márii a pochádza z 13 storočia. Jej podrobnejšiu históriu priblížil účastníkom otec Bohdan. Tak pre deti, ako aj pre rodičov bolo na začiatok nového cirkevného roku dobrým dopingom Božie Slovo, ktoré počuli počas slávenia sv. omše z úst otca Eugena. Krátka katechéza, ktorú mala sr. Lýdia, iba utvrdila v srdciach dôležitosť dobrej prípravy na sviatky Božieho narodenia. Ovocím púte bol veľký záujem účastníkov o sviatosť zmierenia.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes