Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie dvoch pracovných miest. Viac informácií nájdete v prílohe. Oznámenie o vyhlásení výberového konania...

Aby naše slová mali váhu

Na slávnosť Božieho Tela by sme nemali zabúdať na váhu Slova a slov. Nasledujúce výroky bl. Piera Calverieho nám môžu objasniť dôležitosť vzťahu medzi slovami na jednej strane a telom a krvou na strane druhej. „Naše slová sa často uspokoja s opakovaním naučených lekcií: skrývame sa za slová, ktoré je potrebné povedať; stále viac rečníme vo viere, že takto existujeme pred Bohom a pred druhými. Čo sa týka Boha, evanjelium nám hovorí: Neopakujte veľa ako pohania…Nie sú to tí, ktorí hovoria: „Pane! Pane!“…Čo sa týka druhých, naše reči ich unavujú, naše slová sa míňajú cieľa – nezasiahnu nikoho, pretože ich nikto nemyslí naozaj. Vo svojom vnútri sme odlišní, ale máme strach ukázať to: komunikácia nie je ľahká. Ona predpokladá, že sme niekto, a že sme prijali to, kým sme v pokore, v pravde a v jednoduchosti. Bez tohto sme donútení k dvojtvárnosti, sme dvojtvárni. Ale možno to nie je tak jednoduché: v priebehu nášho života môžeme objaviť, kým sme a môžeme prejsť od dvojtvárnosti k jednoduchosti. A takto sa naše slovo obohatí váhou skúseností a stane sa jednoduchým, tým že zoberie na seba váhu tela a krvi.“ Zdroj: Dare la propria vita. Meditazioni sull’Eucaristia, str....

Bodka za školským rokom

Žiaci na Slovensku by mohli ukrajinským žiakom závidieť, že sa im 31.mája už skončilškolský rok a od 1. júna majú vytúžené prázdniny. V komunite sestier dominikánok na Ukrajine, ktoré pracujú s deťmi a mládežou sa však pred týmto dátumom udialo mnoho akcií. Najprv bolo stretnutie mládeže z celého Zakarpatia.Hlavným celebrantom stretnutia bol Klaudio Gudžeroti – nuncius z Kijeva. Témou podujatia bola „rodina“. Všetkých účastníkov bolo okolo 500. Nechýbali prednášky, svedectvá manželov, súťaže, adorácia a vrcholom bola sv.omša. Mladí sa vracali do svojich domovov povzbudení. Ďalšou akciou bola súťaž v prednese slovenskej rozprávky s deťmi z Fridišova. Po skončení navštívili Skanzen v Užhorode. V materských škôlkach, kde učí sestra Mária bol „vypusk“, v ktorom deti vystúpili s nádherným, takmer dvojhodinovým programom pre rodičov a učiteľov. Najdôležitejšou akciou, na ktorú sa celý rok pripravovali bolo Prvé sväté prijímanie, ktoré sa uskutočnilo 2.júna. V Mukačeve prijalo prvý krát Pána Ježiša v Eucharistii 34 detí. Vo Fridišove to bola viac rodinná slávnosť, lebo tam mali 6 detí. Vďační, za prežitý školský rok, sestry ďakovali Bohu pri sv. omšiach a teraz sa už chystajú na letné tábory s deťmi...

Prehlbovanie spirituality spoločenstva

Uplynulý víkend sa v konvente dominikánok v Dunajskej Lužnej stretli sestry poverené službou vedenia na úrovni kongregácie, jednotlivých komunít, škôl a zariadení zriadených kongregáciou. Účastníčky stretnutia sa pred riešením aktuálnych kongregačných záležitostí zamýšľali spolu s fr. Reginaldom Slavkovským OP nad rôznymi aspektami spirituality spoločenstva, ktorá sa zakladá na trojičnej teológii a má dopad na spôsob, akým vedieme naše spoločenstvá. Fr. Reginald poukázal okrem iného aj na dôležitosť komunikácie a  ľudskej zrelosti. Vyzdvihol hodnotu neustálych pozitívnych krokov smerom k druhému cez tzv. vklady na konto v citovej banke: „Každý vzťah je charakteristický určitou mierou dôvery alebo nedôvery, obrazne povedané konto v citovej banke je aktívne alebo pasívne. V každej komunikácii a vzájomnej interakcii s druhými toto konto nejako ovplyvňujeme. Tým zvyšujeme alebo znižujeme pocit bezpečia a dôvery, ktorý má druhý človek v styku s nami.Ak je stav konta dôvery vysoko aktívny, komunikácia je ľahká, rýchla a efektívna. Ak je naopak konto prečerpané, komunikácia viazne, jeden druhého chytá za slová, vzťah je plný napätia, priame konanie nahrádzajú intrigy.“ Medzi vklady, ktoré prispievajú k zvýšeniu konta v citovej banke, patrí napr. snaha pochopiť druhého, venovať pozornosť maličkostiam,dodržiavať záväzky a sľuby,vyjasniť si očakávania,  osobná integrita,  ospravedlnenie, nepodmienenosť a adresnosť lásky. Po odznení podnetných myšlienok na vyššie uvedenú tému vyzval fr. Reginald prítomné sestry zamyslieť sa nad nasledovnými otázkami: 1. Ako slávite komunitné stretnutia a koľko pozornosti im venujete? 2. Ako spolu komunikujete? 3. Ako zvládate napätia a čo sa z nich učíte? Následné zdieľanie osobných skúseností sestier bolo obohacujúce pre všetkých...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes