Bodka za školským rokom

20. jún. 2019 | Články

Žiaci na Slovensku by mohli ukrajinským žiakom závidieť, že sa im 31.mája už skončilškolský rok a od 1. júna majú vytúžené prázdniny. V komunite sestier dominikánok na Ukrajine, ktoré pracujú s deťmi a mládežou sa však pred týmto dátumom udialo mnoho akcií.

Najprv bolo stretnutie mládeže z celého Zakarpatia.Hlavným celebrantom stretnutia bol Klaudio Gudžeroti – nuncius z Kijeva. Témou podujatia bola „rodina“. Všetkých účastníkov bolo okolo 500. Nechýbali prednášky, svedectvá manželov, súťaže, adorácia a vrcholom bola sv.omša. Mladí sa vracali do svojich domovov povzbudení.

Ďalšou akciou bola súťaž v prednese slovenskej rozprávky s deťmi z Fridišova. Po skončení navštívili Skanzen v Užhorode.

V materských škôlkach, kde učí sestra Mária bol „vypusk“, v ktorom deti vystúpili s nádherným, takmer dvojhodinovým programom pre rodičov a učiteľov.

Najdôležitejšou akciou, na ktorú sa celý rok pripravovali bolo Prvé sväté prijímanie, ktoré sa uskutočnilo 2.júna. V Mukačeve prijalo prvý krát Pána Ježiša v Eucharistii 34 detí. Vo Fridišove to bola viac rodinná slávnosť, lebo tam mali 6 detí.

Vďační, za prežitý školský rok, sestry ďakovali Bohu pri sv. omšiach a teraz sa už chystajú na letné tábory s deťmi a mladými.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...