Aby naše slová mali váhu

20. jún. 2019 | Články, Zamyslenia

Na slávnosť Božieho Tela by sme nemali zabúdať na váhu Slova a slov. Nasledujúce výroky bl. Piera Calverieho nám môžu objasniť dôležitosť vzťahu medzi slovami na jednej strane a telom a krvou na strane druhej.

„Naše slová sa často uspokoja s opakovaním naučených lekcií: skrývame sa za slová, ktoré je potrebné povedať; stále viac rečníme vo viere, že takto existujeme pred Bohom a pred druhými. Čo sa týka Boha, evanjelium nám hovorí: Neopakujte veľa ako pohania…Nie sú to tí, ktorí hovoria: „Pane! Pane!“…Čo sa týka druhých, naše reči ich unavujú, naše slová sa míňajú cieľa – nezasiahnu nikoho, pretože ich nikto nemyslí naozaj. Vo svojom vnútri sme odlišní, ale máme strach ukázať to: komunikácia nie je ľahká. Ona predpokladá, že sme niekto, a že sme prijali to, kým sme v pokore, v pravde a v jednoduchosti. Bez tohto sme donútení k dvojtvárnosti, sme dvojtvárni. Ale možno to nie je tak jednoduché: v priebehu nášho života môžeme objaviť, kým sme a môžeme prejsť od dvojtvárnosti k jednoduchosti. A takto sa naše slovo obohatí váhou skúseností a stane sa jednoduchým, tým že zoberie na seba váhu tela a krvi.“

Zdroj: Dare la propria vita. Meditazioni sull’Eucaristia, str. 38-39

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...