Aby naše slová mali váhu

Na slávnosť Božieho Tela by sme nemali zabúdať na váhu Slova a slov. Nasledujúce výroky bl. Piera Calverieho nám môžu objasniť dôležitosť vzťahu medzi slovami na jednej strane a telom a krvou na strane druhej.

„Naše slová sa často uspokoja s opakovaním naučených lekcií: skrývame sa za slová, ktoré je potrebné povedať; stále viac rečníme vo viere, že takto existujeme pred Bohom a pred druhými. Čo sa týka Boha, evanjelium nám hovorí: Neopakujte veľa ako pohania…Nie sú to tí, ktorí hovoria: „Pane! Pane!“…Čo sa týka druhých, naše reči ich unavujú, naše slová sa míňajú cieľa – nezasiahnu nikoho, pretože ich nikto nemyslí naozaj. Vo svojom vnútri sme odlišní, ale máme strach ukázať to: komunikácia nie je ľahká. Ona predpokladá, že sme niekto, a že sme prijali to, kým sme v pokore, v pravde a v jednoduchosti. Bez tohto sme donútení k dvojtvárnosti, sme dvojtvárni. Ale možno to nie je tak jednoduché: v priebehu nášho života môžeme objaviť, kým sme a môžeme prejsť od dvojtvárnosti k jednoduchosti. A takto sa naše slovo obohatí váhou skúseností a stane sa jednoduchým, tým že zoberie na seba váhu tela a krvi.“

Zdroj: Dare la propria vita. Meditazioni sull’Eucaristia, str. 38-39

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes