Nebo sa stretlo so zemou…

Nebo sa stretlo so zemou…

Niekoľko dní pred štedrým dňom sa v priestoroch  Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova uskutočnila Vianočná besiedka. Najmenší herci, speváci a tanečníci z Dunajskej Lužnej priblížili svojím rodičom a blízkym tajomstvo Vianoc. Prítomní mali možnosť znovu...
Sr. Hanna z Iraku posiela vianočný list

Sr. Hanna z Iraku posiela vianočný list

„Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi…“ (Matúš 2,9) Milí priatelia a dobrodinci, život na Strednom východe a pohľad na to, čo sa deje okolo nás, nám spôsobuje ťažkosť uveriť tomu, že náš svet je...
Zimný príbeh

Zimný príbeh

Keď vianočný čas klope na dvere a v detských srdciach sa zapaľuje radosť v očakávaní narodenia malého Ježiša v Betleheme, v CMŠ bl. Imeldy v Košiciach čakalo na rodičov milé prekvapenie. Deti spolu s pani učiteľkami pripravili program s názvom „ZIMNÝ PRÍBEH“. Trieda...
Pre lásku stvorení

Pre lásku stvorení

„Zázrak som, ľudia, zázrak nádherný, z lásky som a pre lásku stvorený…“ Sú chvíle, keď má človek mimoriadnu príležitosť obzrieť sa dozadu a žasnúť. Oslava životného jubilea bola takou príležitosťou pre dve sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej. Ako...
Začína Svätý rok milosrdenstva

Začína Svätý rok milosrdenstva

Pre dominikánov a dominikánky celého sveta sa slávenie Jubilejného roka milosrdenstva prekrýva so slávením 800 rokov od potvrdenia Rehole Kazateľov. Podľa slov fr. Bruna Cadorré, magistra rehole, ide o „šťastnú náhodu prekrývania dvoch jubileí, tak drahých naším...