Nebo sa stretlo so zemou…

Niekoľko dní pred štedrým dňom sa v priestoroch  Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova uskutočnila Vianočná besiedka. Najmenší herci, speváci a tanečníci z Dunajskej Lužnej priblížili svojím rodičom a blízkym tajomstvo Vianoc. Prítomní mali možnosť znovu prežiť, že len deti vedia najlepšie sprítomniť ako sa na Vianoce stretlo nebo so...

Sr. Hanna z Iraku posiela vianočný list

“Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi…” (Matúš 2,9) Milí priatelia a dobrodinci, život na Strednom východe a pohľad na to, čo sa deje okolo nás, nám spôsobuje ťažkosť uveriť tomu, že náš svet je pripravený privítať Pána. Vianočná hviezda nám svieti v našom druhom roku exilu, aby nám povedala aký podobný je náš svet dobe, v ktorej sa narodil Ježiš. Putujúci mudrci, ktorí stratili cestu sú stále tu, ale nie sú len traja – je ich tu tisíce. Herodes, ktorý chcel zabiť nevinné deti, je tiež stále tu, a tiež je ich veľa. Svätá rodina neustále uteká, aby si zachránila život a nasleduje ju mnoho ďalších rodín, ktoré migrujú zo všetkých smerov. Aj Ráchel neustále plače nad svojimi deťmi, ktoré jej boli vytrhnuté z náručia, a je sprevádzaná svojimi susedmi, ktorých smútok nás necháva nemých. Vždy je tu však vianočná hviezda, ktorá svieti, aby nám ukázala kde sa narodil Kráľ pokoja. Je to v tomto svete a v žiadnom inom svete sa Ježiš nenarodil, aby bol s nami a pre nás. Pán prichádza nečakane a to je náročné pre našu mentalitu a naše očakávania. Prichádza do nášho unaveného sveta, aj keď nie je na jeho príchod pripravený. Prichádza nám na pomoc v časoch slabosti, bolesti, násilia a temnoty, aby bol blízko pri nás. On je vždy tu, vedie blúdiaci ľud, sprevádza tých, ktorí utekajú a utiera slzy plačúcim matkám. Dôvera v Neho a v jeho mocnú prítomnosť medzi nami, nám umožňuje pokračovať na našej ceste s tými, ktorí zostávajú v Iraku, aj keď nemáme jasnú budúcnosť. Správy vôbec nie sú povzbudivé a ľudia nemajú viac síl premýšľať. Prosíme vás o vaše modlitby, nech Boh posilní našu vieru, dá nám svetlo a svoju múdrosť, aby sme napriek skutočnosti dokázali rozpoznať všetky ťažkosti a tlaky v ktorých žijeme. Koľko svetla a odvahy potrebujeme! Pri tejto požehnanej príležitosti a s dôverou, že Pánovo slovo zvíťazí, posielam moje pozdravy všetkým sestrám, bratom, priateľom, dobrodincom a organizáciám, ktoré nás sprevádzajú počas našej temnej noci. Ďakujem vám za to, že ste hviezdou, ktorá nám ukazuje Božiu láskavú starostlivosť. Veríme, že jeho svetlo pretrhne tmu a On zostúpi k nám. Ó príď, Pane Ježišu. Si naša radosť, náš pokoj, a náš život. Sr. Mária Hanna OP December...

Zimný príbeh

Keď vianočný čas klope na dvere a v detských srdciach sa zapaľuje radosť v očakávaní narodenia malého Ježiša v Betleheme, v CMŠ bl. Imeldy v Košiciach čakalo na rodičov milé prekvapenie. Deti spolu s pani učiteľkami pripravili program s názvom „ZIMNÝ PRÍBEH“. Trieda najmenších Vrabčekov zatancovala tanec vločiek. Deti z triedy Lastovičky a Sovičky spievali, tancovali, zasnežili krajinu a vyzdobili vianočný stromček. Trieda Sýkorky nám upiekli vianočné pečivo a predškoláci zaspievali koledy a popriali požehnané vianočné sviatky. Deti sa spolu pobrali do mesta Betlehema, kde sa poklonili novonarodenému Božiemu...

Pre lásku stvorení

“Zázrak som, ľudia, zázrak nádherný, z lásky som a pre lásku stvorený…” Sú chvíle, keď má človek mimoriadnu príležitosť obzrieť sa dozadu a žasnúť. Oslava životného jubilea bola takou príležitosťou pre dve sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej. Ako štrnásťročné dievčatá opustili rodné Chlebnice a spolu prišli do kláštora. Niekoľko rokov pracovali v dojčenskom zariadení v Lipnici v Dunajskej Lužnej a potom sa ich cesty rozdelili. Sr. Blanka odišla do Košíc, kde pôsobila ako učiteľka v Cirkevnej materskej škole bl. Imeldy. Sr. Petra išla najskôr na Ukrajinu, kde pomáhala pri zakladaní našej prvej misie, neskôr pôsobila v Petrovanoch a v Tvrdošíne. Po mnohých rokoch sa opäť stretli v tej istej komunite, kde sa venujú svojmu poslaniu. Ich práca a láska sa stala inšpiráciou pre mnohých spolupútnikov na...

Začína Svätý rok milosrdenstva

Pre dominikánov a dominikánky celého sveta sa slávenie Jubilejného roka milosrdenstva prekrýva so slávením 800 rokov od potvrdenia Rehole Kazateľov. Podľa slov fr. Bruna Cadorré, magistra rehole, ide o „šťastnú náhodu prekrývania dvoch jubileí, tak drahých naším dejinám.“ Fr. Vivian Boland OP v rozhovore zo 17. marca 2015 pre Rádio Vatikán povedal, že ho zasiahlo to, keď sa dozvedel, že tento mimoriadny svätý rok sa bude sláviť v skoro rovnakom čase ako Jubileum rehole. Vysvetlil, že dominikánske kázanie upriamovalo vždy svoju pozornosť na Božie milosrdenstvo, ktoré bolo neustále súčasťou dominikánskej spirituality a teológie. Sv. Dominik a jeho prví spoločníci sa celkom venovali kázaniu a vysluhovaniu sviatosti zmierenia. Boli to dve služby, cez ktoré sa od začiatku usilovali, aby ľudia zažívali Božie milosrdenstvo. Magister rehole vo svojom liste, kde s radosťou oznamuje otvorenie a program Jubilea sa často odvoláva na bulu pápeža Františka Misericordia Vultus, ktorou vyhlasuje Mimoriadny jubilejný rok milosrdenstva. Výzva ohlasovať Božie milosrdenstvo je v liste magistra vyzdvihnutá ako výzva obzvlášť určená bratom a sestrám rehole. Dátum otvorenia Svätého roka 8. december 2015 je podľa slov Svätého Otca symbolický a plný významu. Okrem liturgického sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa viaže aj na päťdesiate výročie ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu. „Otcovia, ktorí sa zišli na koncile, silne pociťovali potrebu hovoriť o Bohu ľuďom svojej doby zrozumiteľnejším spôsobom, vnímajúc to ako skutočné vanutie Ducha. „Podľa vyjadrení Pavla VI., aby svet Cirkvi rozumel, musí sa ona pre neho stať milosrdným samaritánom a predovšetkým mu slúžiť. Špecifickou službou, ktorou sa usiluje dominikánska rodina liečiť svet, je služba Slova. Program pre mimoriadny rok milosrdenstva je Ježišovo učenie: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36). A k tomu, aby sme dokázali byť milosrdní, Svätý Otec odporúča ako prvé počúvať Božie Slovo, len tak je možné kontemplovať Božie milosrdenstvo a prijať ho za svoj...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes