Nebo sa stretlo so zemou…

Niekoľko dní pred štedrým dňom sa v priestoroch  Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova uskutočnila Vianočná besiedka. Najmenší herci, speváci a tanečníci z Dunajskej Lužnej priblížili svojím rodičom a blízkym tajomstvo Vianoc. Prítomní mali možnosť znovu prežiť, že len deti vedia najlepšie sprítomniť ako sa na Vianoce stretlo nebo so zemou.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes