Na Dotyk krásy 2020 sa už môžete prihlásiť...

S radosťou Vás pozývame na Dotyk krásy 2020, ktorý sa uskutoční 20. – 22. marca v Banskej Štiavnici, tentokrát s témou Nádoba neudržateľného. Prihlásiť sa je možné do 6. marca 2020. Všetky potrebné informácie vrátane programu a účastníckych poplatkov nájdete v priloženom súbore. Tešíme sa na Vás. Z dôvodu naplnenia kapacity prihlasovanie bolo ukončené! Dotyk krásy 2020: program Anotácie...

Na karnevale tancovali nielen anjelici...

Mladšie i staršie deti z Petrovian sa prvý februárový deň zapojili do karnevalu s názvom „Biblický svet“. Deti svojím oblečením napodobnili nielen rôzne postavy zo Starého a Nového zákona, ale tiež rôzne zvieratká z Noemovej archy. Svoje právo na karneval, ktorý usporiadala farnosť, si obhájil dokonca aj sv. František a sv. Terézia z Lisieux. Do súťaže sa zapojili aj dospelí, ktorí svojím oblečením prezentovali rôzne...

Konferencia o mladých a pre mladých...

Pozývame všetkých, ktorí sa venujú mládeži, či už v oblasti výchovy a vzdelávania v škole alebo mimo školy na konferenciu s názvom: „Komunikácia viery mladým vo svelte Christus Vivit“....

Evanjelium začína doma

Počas víkendu 17. – 19. januára 2020 sa stretli rodiny a jednotlivci na biblickom víkende v Badíne. Program bol zameraný najmä pre rodičov, ktorí majú živý záujem o sprevádzanie prvoprijímajúcich detí, ale aj pre tých, ktorí chcú byť nápomocní pri farskej katechéze v tejto oblasti. Otec Blažej Štrba mal biblické prednášky k vybraným textom zo Svätého písma, ktoré osvetľujú tajomstvo Eucharistie. Sestra...

Ukrajinské ozveny z Vianoc

Na Ukrajine bol rok 2019 rokom rodiny. Preto aj deti a mládež v Mukačeve nacvičili vianočnú scénku zameranú na sv. Rodinu, aby v nej mohli nájsť dnešné rodiny príklad. Okrem veriacich v Mukačevskej katedrále potešili mladí svojím vystúpením aj deti v detskom domove v Svaľave. K Vianociam neodmysliteľne patrí aj koledovanie. Cirkev ako spoločenstvo vysiela mladých koledníkov, aby šli a prinášali posolstvo pokoja všetkým ľuďom. Vo...

Dotyk krásy 2020 – už čoskoro!...

Pozývame vás na ďalší Dotyk krásy, ktorý sa uskutoční v Banskej Štiavnici v dňoch 20. -22. marca 2020. Program podujatia, ako aj možnosť prihlásiť sa budú zverejnené už...

« Predchádzajúce články Nasledujúce články »

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes