Odišli na prázdniny s Imeldou

Pred odchodom na prázdniny si deti ZŠ v Kendiciach, kde pracujú aj naše sestry z Petrovian, pripravili pre svojich spolužiakov malý darček –  predstavenie života bl. Imeldy, patrónky prvoprijímajúcich detí. Prinášame Vám z tohto momentu zopár...

Púť za dominikánske povolania

Posledný júnový víkend sa 30 sestier dominikánok stretlo v Badíne, kde začali svoju púť obetovanú za nové dominikánske povolania. Liturgické slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie dodali púti jedinečný ráz. Tak ako tieto dve Srdcia horia vzájomnou láskou, aj každé duchovné povolanie je postavené na vzťahu lásky zasvätenej osoby k Bohu. Charakteristickou črtou tejto lásky je, že sa chce...

Veľkosť dominikánskej rodiny nepozná hranice...

V dňoch 17. – 27. júna navštívili kongregáciu sestier dominikánok na Slovensku sestra Valorie Lordi a sestra Bernadette Nonnon z Kongregácie sestier dominikánok zo Sprakill New York. Ich hlavným zámerom bolo dostať sa čo najbližšie k trpiacim ľuďom na Ukrajine. Sr. Valorie to interpretovala nasledovne: „Dlhé mesiace som sa modlila, aby som počúvala Ducha Svätého a volanie trpiacich ľudí a dostala som jasný...

„Komunikácia viery mladým“: konferencia očami mladých...

V piatok 10. júna 2022 sa v Košiciach v aule Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas uskutočnila Konferencia s názvom: „Komunikácia viery mladým. Od Christus vivit k synodalite s mladými“. Dominikánske sestry a bratia v spolupráci s Gymnáziom sv. Tomáša Akvinského pozvali na toto jednodňové podujatie všetkých, ktorí sa venujú formácii mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania v škole alebo mimo školy. Do dopoludňajšieho programu boli zaradené tri bloky...

Ukrajinské „lastovičky“ pripravili deň matiek...

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy veľmi pohotovo reagovala na potreby utečencov. Keďže do Dunajskej Lužnej ich prišlo pomerne dosť, ponúkla v Cirkevnej materskej škole Madony Žitného ostrova voľnú miestnosť vyhradenú pre krúžkovú činnosť na otvorenie triedy pre ukrajinské deti. Po prípravných prácach 11. apríla otvorila novú triedu pre 15 detí, ktorá nesie názov „lastovičky“. Tento názov je symbolický, lebo ukrajinské...

V Košiciach sa uskutoční konferencia „Komunikácia viery mladým“...

V piatok 10. júna 2022 sa v Košiciach v aule Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas uskutoční Konferencia s názvom: „Komunikácia viery mladým. Od Christus vivit k synodalite s mladými“. Organizujú ju dominikánske sestry a bratia v spolupráci s Gymnáziom sv. Tomáša Akvinského. Konferencia je určená pre všetkých, ktorí sa venujú formácii mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania v škole alebo mimo školy. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre...

« Predchádzajúce články Nasledujúce články »

Články po mesiacoch
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes