Povolaní v „modlitbe“

Pokus sestier dominikánok otvoriť  tretí ročník kurzu “Povolaným nablízku” bol zmarený pandémiou. Dievčatám, ktoré prejavili záujem na rozpoznanie životnej cesty boli ponúkané, rušené a presúvané viaceré termíny. Až na Slávnosť Božského srdca sa podarilo stretnúť siedmim dievčatám v kláštore sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej. Cieľom stretnutia bolo objaviť význam modlitby pri hľadaní povolania. Keďže kvôli prázdninám nie je možné v cykle stretnutí pokračovať,...

CMŠ Madony Žitného ostrova: výberové konanie na miesto učiteľky...

Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova, Jánošíkovská 465/5, 900 42 Dunajská Lužná vyhlasuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta: učiteľka materskej školy s nástupom od 2. 9. 2021. Viac v prílohe: Oznámenie o výberovom konaní...

Keď sa uzdravenia dotýkali mladých...

Posledný májový víkend sa stal časom stretnutia stredoškolskej mládeže na Pustom dvore – Ábelová. Desať mladých študentov malo odvahu stretnúť sa takmer po ročnej pandemickej pauze, nadýchnuť a ponoriť sa do čistej prírody, tepla priateľstiev i Božieho slova. Za netradičným názvom stretnutia Vakcína bez časovej expirácie sa ukrýval obsah siedmich príbehov z Ježišovho života spojených s uzdravením. Jednotlivo i spoločne sme...

Slávime Najsvätejšie Telo a Krv

„Tajomstvo viery“, „Sviatosť lásky“, „Sviatosť srdca“, „Tajomstvo svetla“, „Nová zmluva“, „Výnimočný dar“. To je len niekoľko prívlastkov, ktoré opisujú dar Kristovho Tela a Krvi vo sviatosti Eucharistie. Mnohí ho prijímame denne, viac- či menej uvedomele. Tento výnimočný dar nesie v sebe potenciál pripodobniť, či dokonca až premeniť nás na to čo prijímame – na Telo Krista. Ako málo je tu ľudskej...

Zamyslenie brata Viliama nad listom pápeža...

Svätý Dominik medzi centrom a perifériou Dominikánsky historik brat Simon Tugwell v prvom zo série článkov o Dominikovi z Caleruegy, uverejnenom v roku 1995 v časopise Archivum Fratrum Praedicatorum, nazval jednu kapitolu „Dominik a jeho pápeži“. Tam sa vyjadril k osobnému vzťahu, ktorý mal Dominik s prvými dvoma pápežmi trinásteho storočia, Inocentom III (1198-1216) a Honóriom III (1216-1227): práve vďaka otvorenosti oboch...

List Svätého Otca magistrovi Rehole kazateľov pri príležitosti 800. výročia smrti sv. Dominika z Caleruegy...

Bratovi Gerardovi Franciscovi Timonerovi, generálnemu predstavenému Rehole kazateľov Praedicator gratiae: spomedzi titulov pripisovaných svätému Dominikovi vyniká „kazateľ milosti“ kvôli súladu s charizmou a poslaním rehole, ktorú založil. V tomto roku, keď si pripomíname 800. výročie smrti svätého Dominika, sa s radosťou pripájam k bratom Kazateľom vo vzdávaní vďaky za duchovnú plodnosť tejto charizmy a tohto poslania, ktoré vidím v...

« Predchádzajúce články Nasledujúce články »

Články po mesiacoch
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes