Keď obraz pozerá na iný, stvorený obraz...

V poslednom období žije celá dominikánska rodina oslavami 800. výročia narodenia sv. Dominika pre nebo. Ruka v ruke s odkazom svätca kráča aj najstaršie vyobrazenie Dominika s bratmi – Mascarella. Tesne pred začiatkom nového akademického roka ožil Pustý dvor prítomnosťou skupinky vysokoškolákov a výbuchmi smiechu. Spoločne sme si sadali k stolu, a tak sa nielen prednáškami, hlbšie ponárali do tajomstva obrazu a pohostinnosti. Pod vedením brata...

Na Ukrajine prežili prázdniny so svätým Jozefom...

Život detí na Ukrajine je už naplno unášaný prúdom nového školského roka. V spomienkach sa však radi vracajú o niekoľko dní späť, aby si zaspomínali na nádherné dva týždne, ktoré prežili spolu so sestrami dominikánkami a mládežou z Mukačeva a z Fridešova. Dva tábory v Buštine a v Jasini, ktoré deti prežili „So svätým Jozefom“, sestry organizovali v spolupráci s miestnymi kňazmi a dobrovoľníkmi. Program tvorili scénky, piesne, hry,...

Sv. Dominik tvorí v Košiciach krásne dielo spoločenstva...

„Nos junge beatis“, „pripoj nás k blaženým“ – touto prosbou sa niesli dva septembrové dni (9. – 10.9.), počas ktorých prichádzali k relikvii sv. Dominika deti Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy a ich rodičia, žiaci Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, zamestnanci týchto škôl a zariadení, farníci, ktorí pravidelne prichádzajú do Kostola Krista Kráľa a celá košická komunita sestier. Prichádzali si uctiť, modliť sa a meditovať...

V Petrovanoch si uctili relikviu sv. Dominika...

Veriaci obce Petrovany a hostia z blízkeho okolia sa v modlitbe stali svedkami duchovnej prítomnosti sv. Dominika počas dvoch dní, 7. a 8. septembra. Počas slávnostného uvítacieho ceremoniálu a spevu litánií k sv. Dominikovi bol relikviár v utorok večer 7. septembra prenesený do farského kostola. Slávnosť bola otvorená sv. omšou, ktorej predsedal farár farnosti, vdp. Vladimír Novák. Tomuto mimoriadnemu stretnutiu vo farnosti prozreteľnostne predchádzala duchovná...

Land-art v spojení s teológiou

Zo stromov začínajú padať listy. Cestou na tradičný land-art s Blažkou mi na asfaltovej ceste padol do oka zelený list, ktorému očividne niečo chýbalo. Jeho symetrickú stavbu narúšal jeden chýbajúci lístok. O kúsok ďalej ma upútal ďalší list – tentoraz sýtožltý. Zodvihla som ho a priložila na prázdne miesto zeleného listu. Veď, prečo nie? Doplnený list sa odlišoval farbou...

Chcem kráčať stále s Tebou…...

Uplynulú nedeľu počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP v kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, obnovila sr. M. Terézia Zambojová OP svoju túžbu plnšie sa zasvätiť Bohu a celým životom nasledovať Ježiša Krista v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy. Sestry spolu s ňou ďakovali Bohu za dar rehoľného povolania a vyprosovali jej milosti pre jej ďalšiu životnú cestu a poslanie, ktoré jej...

« Predchádzajúce články Nasledujúce články »

Články po mesiacoch
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes