Na slávnosť Zjavenia Pána začína Jubileum...

Na slávnosť Zjavenia Pána, začínajú sestry dominikánky spolu s celou dominikánskou rodinou na svete sláviť 800. výročie úmrtia svätého otca Dominika. Toto mimoriadne jubileum budú sláviť celý rok od 6. januára 2021 do 6. januára 2022. Už prípravu na XIII. Generálnu kapitulu a jej samotné slávenie  prežívali sestry vo svetle svätosti sv. Dominika. Takisto tému jubilea, ktorou je: „Za...

Zmluva o dielo č. 1/2021

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy uzavrela Zmluvu o dielo č. 1/2021 na dodávku stavebných prác počas realizácie stavebného diela „Zvýšenie kapacít Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova, Dunajská Lužná“ s úspešným uchádzačom verejného obstarávania MBM-Group, a.s. V odkazoch si môžete pozrieť Zmluvu s rozpočtom, harmonogramom stavby a podmienkami využitia...

Radostné Vianoce a požehnaný Nový rok 2021...

V tú svätú noc Boh tým, že sa stal telom, chcel sa stať darom pre nás. Prijal našu ľudskú prirodzenosť, aby nám daroval svoje  božstvo.“ (Benedikt XVI.) Radostné Vianoce a požehnaný Nový rok 2021 prajú sestry...

Nezvyčajné slávenie jubilea

V tretiu adventnú nedeľu ďakovali sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej za dar života sr. M. Alexandry Stašovej OP, ktorá slávila svoje životné jubileum – 70. narodeniny. Kvôli mimoriadnej situácii súvisiacej s pandémiou prebehla oslava skromnejším spôsobom ako zvyčajne: sv. omša na poďakovanie za udelené milosti počas doterajšieho života sr. M. Alexandry sa v kaplnke z dôvodu sprísnených opatrení nemohla uskutočniť. To však nebránilo sestrám,...

Začali advent pod ochranou Panny Márie...

Na konci novembra  zorganizovala sr. Lýdia, ktorá pôsobí na Ukrajine, púť do Užhorodu. Pozvala deti a ich rodičov, aby týmto spôsobom začali Advent a naladili sa na očakávanie príchodu nášho Pána na túto zem. Skupina veriacich spolu so svojim kňazom otcom Eugenom navštívila malý gréckokatolícky kostolík – Horiansku rotundu. Rotunda je zasvätená Panne Márii a pochádza z 13 storočia. Jej podrobnejšiu históriu...

Bol raz jeden kráľ…

Touto rozprávkovou vetou zahájil svoj príhovor duchovný otec Peter Sýkora počas bohoslužby v predvečer tohoročného sviatku Krista Kráľa v košickom kostole Krista Kráľa. A nám prítomným sa vynorili v mysliach spomienky na detstvo. Akého kráľa však my oslavujeme dnes, zaznelo nie ráz z úst kazateľa. Je to Kráľ s paradoxnými kráľovskými poctami. Hľa náš Kráľ! – s tŕňovou korunou, zahalený plášťom, prikrývkou mnohých rán, ktorého...

« Predchádzajúce články Nasledujúce články »

Články po mesiacoch
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes