Život v spoločenstve

Apoštolské poslanie je vždy dielom komunity a nikdy nie je len čisto osobnou záležitosťou.

Život modlitby

Sme povolané nasledovať príklad sv. Dominika, ktorý sa intenzívne venoval modlitbe a neustále „hovoril s Bohom a o Bohu“.

Štúdium

Štúdium je účinný nástroj, ktorý formuje z nasledovníkov sv. Dominika kontemplatívnych ľudí a skutočných apoštolov.

Rehoľné zasvätenie

Aby sme ako nasledovníčky sv. Dominika mohli preniknúť do Božích tajomstiev, priblížiť sa k pravde a nechať sa ňou zasiahnuť, vyžaduje to poslušnosť ducha, čistotu srdca a slobodné odpútanie sa od materiálnych hodnôt.

Apoštolské poslanie

Naším poslaním je spoznávanie Pravdy a ohlasovanie Pravdy tým, ktorí to najviac potrebujú.

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Kto sme

Sme Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy, ktorá patrí do Rehole kazateľov. Náš život je stvárňovaný podľa charizmy sv. Dominika de Guzman vyjadrenej slovami “Contemplari et contemplata aliis tradere“ – kontemplovať, čerpať pravdu v načúvaní, v spoločenstve s Bohom a darovať druhým ovocie kontemplácie.

Naším poslaním je spoznávanie Pravdy a ohlasovanie Pravdy tým, ktorí to najviac potrebujú. Napĺňame ho pôsobením v oblasti výchovy, vzdelávania a v sociálnej sfére.

Chceme byť prítomné tam, kde si ľudia kladú otázky o zmysle života, kde hľadajú Boha, kde trpia a potrebujú pomoc pri svojom hľadaní Ježiša Krista, Cesty – Pravdy a Života.

Naše diela

ADOM

ADOM

Dominikánska mládež

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Košice

Cirkevná materská škola bl. Imeldy

Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy

Košice

Cirkevná Materská škola Madony Žitného ostrova

Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova

Dunajská Lužná

Domov sv. DOMINIKA

Domov sv. Dominika

Petrovany

Príprava na prvé sv. prijímanie – katechézy

Projekt Na ceste k Ježišovi je zameraný na katechézu prvoprijímajúcich detí. Odpovedá na nové výzvy súčasnej doby, keď praktizovanie viery v mnohých rodinách je len príležitostné.

V projekte sa dáva dôraz na zapojenie rodičov do katechézy a začlenenie detí do spoločenstva veriacich. Mimoriadnym je tiež úsilie pokračovať v katechéze aj po slávnosti prvého svätého prijímania a neobmedzovať sa len na prípravu k prijatiu Eucharistie.

Na našich stránkach je možné nájsť materiály pre bližšie oboznámenie sa s teóriou a praxou projektu a tiež podklady pre stretnutia detí a rodičov v prvom a druhom roku katechézy.

Na ceste k Ježišovi - katechézy pre prvoprijímajúcich

Naše komunity

Formačný dom

Dunajská Lužná - Formačný dom