Vtedy pred päťdesiatimi rokmi…

Dňa 11. októbra počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Hilár Štefurik OP v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, ďakovali sr. M. Miriam Sokolová a sr. M. Cyrila Gmitterová za 50 rokov rehoľného zasvätenia. Ich spolusestry zdieľali s nimi radosť a vďačnosť z daru povolania, a zároveň im vyprosovali milosť, aby svojím životom zviditeľňovali prvenstvo Boha a krásu života s Ním.

Ako uviedla v príhovore sr. M. Cyrila, pre obe jubilantky bol tento čas obdobím hojných milostí, Božieho požehnania a osobnej skúsenosti, že Pán ako dobrý Pastier si ich viedol aj počas neľahkých a neistých dní prežitých v náboženskej neslobode. Cesta putovania v dominikánskej rodine, po ktorej začali odvážne a s nadšením kráčať pred päťdesiatimi rokmi, pokračuje ďalej. Každý deň je pre sestry výzvou začínať nanovo a nechať sa viesť Bohom, ktorý si ich vyvolil, aby boli pred Jeho tvárou sväté a nepoškvrnené v láske (porov. Ef 1,4).

Pre sr. M. Miriam bol tento čas zvlášť výnimočný, keďže jej Pán pred dvoma týždňami doprial dožiť sa vzácneho životného jubilea – 90 rokov. Nech je zvelebený Boh za všetko, čo vykonal v jej živote.

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes