Vtedy pred päťdesiatimi rokmi…

11. okt. 2020 | Aktuality, Články

Dňa 11. októbra počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Hilár Štefurik OP v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, ďakovali sr. M. Miriam Sokolová a sr. M. Cyrila Gmitterová za 50 rokov rehoľného zasvätenia. Ich spolusestry zdieľali s nimi radosť a vďačnosť z daru povolania, a zároveň im vyprosovali milosť, aby svojím životom zviditeľňovali prvenstvo Boha a krásu života s Ním.

Ako uviedla v príhovore sr. M. Cyrila, pre obe jubilantky bol tento čas obdobím hojných milostí, Božieho požehnania a osobnej skúsenosti, že Pán ako dobrý Pastier si ich viedol aj počas neľahkých a neistých dní prežitých v náboženskej neslobode. Cesta putovania v dominikánskej rodine, po ktorej začali odvážne a s nadšením kráčať pred päťdesiatimi rokmi, pokračuje ďalej. Každý deň je pre sestry výzvou začínať nanovo a nechať sa viesť Bohom, ktorý si ich vyvolil, aby boli pred Jeho tvárou sväté a nepoškvrnené v láske (porov. Ef 1,4).

Pre sr. M. Miriam bol tento čas zvlášť výnimočný, keďže jej Pán pred dvoma týždňami doprial dožiť sa vzácneho životného jubilea – 90 rokov. Nech je zvelebený Boh za všetko, čo vykonal v jej živote.

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...