Sestry prijali Aktá XIII generálnej kapituly a pamätné listy

25. okt. 2020 | Aktuality, Články

Počas uplynulých víkendov prebehli v komunitách v Košiciach, Petrovanoch a Dunajskej Lužnej formačné dni, ktoré boli zamerané na odovzdanie Ákt XIII. generálnej kapituly. Sestry sa oboznámili s analýzou aktuálnej situácie kongregácie a s Kongregačným plánom, ktorý cez konkrétne ciele ponúka smerovanie na nasledujúce šesťročie.

V promulgačnom liste k Aktám XIII. generálnej kapituly poukázala sr. M. Karola Dravecká OP, generálna predstavená, na tri dôležité výzvy:

  • ísť k prameňu svätosti ako sv. otec Dominik: hľadieť na milosrdnú Tvár Boha a nechať sa premieňať stretnutím s dobrotivosťou vteleného Slova;
  • posadiť sa so spolusestrami za jeden stôl, jesť a piť so vzkrieseným Kristom a vidieť svet Jeho očami – t. j. svet, kde je možné odpustenie, radostné vzájomné prijatie a kde vládne pokoj Veľkej noci;
  • spolupracovať s inými a pokračovať v dominikánskej formácii laikov a mladých, ktorí sú aktívne zapojení do poslania kázať.

Tieto výzvy im majú pomôcť napĺňať poslanie kongregácie, ktorým je kázanie – ohlasovanie radostnej zvesti ľuďom, ku ktorým sú poslané, v duchu hesla XIII. generálnej kapituly: Už nekážem ja, ale káže vo mne Kristus.

Počas formačných dní si sestry pripomenuli smutné 70. výročie Akcie R, ktorej cieľom bolo zlikvidovať ženské kláštory. Pri tejto príležitosti sr. Karola odovzdala priamym účastníčkam Akcie R pamätné listy, ktoré im udelila Konfederácia politických väzňov a poďakovala im za odvahu a vernosť v povolaní. Vďaka ich odvahe a vernosti má rehoľný život svoje pokračovanie aj v súčasnosti.

« z 2 »

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...