Sestry prijali Aktá XIII generálnej kapituly a pamätné listy

Počas uplynulých víkendov prebehli v komunitách v Košiciach, Petrovanoch a Dunajskej Lužnej formačné dni, ktoré boli zamerané na odovzdanie Ákt XIII. generálnej kapituly. Sestry sa oboznámili s analýzou aktuálnej situácie kongregácie a s Kongregačným plánom, ktorý cez konkrétne ciele ponúka smerovanie na nasledujúce šesťročie.

V promulgačnom liste k Aktám XIII. generálnej kapituly poukázala sr. M. Karola Dravecká OP, generálna predstavená, na tri dôležité výzvy:

  • ísť k prameňu svätosti ako sv. otec Dominik: hľadieť na milosrdnú Tvár Boha a nechať sa premieňať stretnutím s dobrotivosťou vteleného Slova;
  • posadiť sa so spolusestrami za jeden stôl, jesť a piť so vzkrieseným Kristom a vidieť svet Jeho očami – t. j. svet, kde je možné odpustenie, radostné vzájomné prijatie a kde vládne pokoj Veľkej noci;
  • spolupracovať s inými a pokračovať v dominikánskej formácii laikov a mladých, ktorí sú aktívne zapojení do poslania kázať.

Tieto výzvy im majú pomôcť napĺňať poslanie kongregácie, ktorým je kázanie – ohlasovanie radostnej zvesti ľuďom, ku ktorým sú poslané, v duchu hesla XIII. generálnej kapituly: Už nekážem ja, ale káže vo mne Kristus.

Počas formačných dní si sestry pripomenuli smutné 70. výročie Akcie R, ktorej cieľom bolo zlikvidovať ženské kláštory. Pri tejto príležitosti sr. Karola odovzdala priamym účastníčkam Akcie R pamätné listy, ktoré im udelila Konfederácia politických väzňov a poďakovala im za odvahu a vernosť v povolaní. Vďaka ich odvahe a vernosti má rehoľný život svoje pokračovanie aj v súčasnosti.

« z 2 »
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes