Sestry prijali Aktá XIII generálnej kapituly a pamätné listy

25. okt. 2020 | Aktuality, Články

Počas uplynulých víkendov prebehli v komunitách v Košiciach, Petrovanoch a Dunajskej Lužnej formačné dni, ktoré boli zamerané na odovzdanie Ákt XIII. generálnej kapituly. Sestry sa oboznámili s analýzou aktuálnej situácie kongregácie a s Kongregačným plánom, ktorý cez konkrétne ciele ponúka smerovanie na nasledujúce šesťročie.

V promulgačnom liste k Aktám XIII. generálnej kapituly poukázala sr. M. Karola Dravecká OP, generálna predstavená, na tri dôležité výzvy:

  • ísť k prameňu svätosti ako sv. otec Dominik: hľadieť na milosrdnú Tvár Boha a nechať sa premieňať stretnutím s dobrotivosťou vteleného Slova;
  • posadiť sa so spolusestrami za jeden stôl, jesť a piť so vzkrieseným Kristom a vidieť svet Jeho očami – t. j. svet, kde je možné odpustenie, radostné vzájomné prijatie a kde vládne pokoj Veľkej noci;
  • spolupracovať s inými a pokračovať v dominikánskej formácii laikov a mladých, ktorí sú aktívne zapojení do poslania kázať.

Tieto výzvy im majú pomôcť napĺňať poslanie kongregácie, ktorým je kázanie – ohlasovanie radostnej zvesti ľuďom, ku ktorým sú poslané, v duchu hesla XIII. generálnej kapituly: Už nekážem ja, ale káže vo mne Kristus.

Počas formačných dní si sestry pripomenuli smutné 70. výročie Akcie R, ktorej cieľom bolo zlikvidovať ženské kláštory. Pri tejto príležitosti sr. Karola odovzdala priamym účastníčkam Akcie R pamätné listy, ktoré im udelila Konfederácia politických väzňov a poďakovala im za odvahu a vernosť v povolaní. Vďaka ich odvahe a vernosti má rehoľný život svoje pokračovanie aj v súčasnosti.

« z 2 »

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...