Sestra Karola OP: Za nové povolania sa tento rok modlíme spolu so sv. Tomášom Akvinským

10. nov. 2023 | Aktivity, Aktuality, Články, Pastorácia povolaní, Zamyslenia

Od roku 2018 býva jeden týždeň v novembri venovaný modlitbe za nové povolania do všetkých vetiev dominikánskej rodiny. Tento rok sa začína 13. novembra. Rozprávame sa so sestrou Karolou Draveckou OP, generálnou predstavenou sestier dominikánok bl. Imeldy na Slovensku, ktorá stála pri zrode tejto myšlienky a spolu s br. Mannesom OP ju ďalej rozvíjajú. 

V týždni od 13. do 19. novembra prebieha týždeň modlitieb za dominikánske povolania. Prečo je potrebné prosiť o nové povolania?

Prosíme Boha o nové povolania, pretože je to on, ktorý povoláva, nie my. Podľa Ježišových slov, máme prosiť Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu (porov. Mt, 9,37). Robotníci sú potrební, pretože je čas zbierania úrody. Podľa komentára k Matúšovmu evanjeliu od Jiřího Mrázeka, „úrodou pre Božie kráľovstvo” sú zástupy ľudí, ktorí narazili, stroskotali, ktorým niečo v živote nevyšlo a spoznali svoje tienisté stránky. Úrodou sú tí, ktorí sa dostali do ťažkých životných situácii a uvedomili si, že potrebujú pomoc. 

V evanjeliu Ježiš hovorí o rozličnej úrode, ale keď si všimneme jeho kazateľskú činnosť, je práve pri týchto ľuďoch (Mt 13, 23). Tieto zástupy je potrebné priviesť ku Kristovi, mať s nimi súcit, pretože sú zmorené a dezorientované. Tí, ktorí ich budú oslovovať a privádzať ku  Spasiteľovi, v ktorom sa má obnoviť všetko, sú robotníci. Dominikán Gerard Frachet vo svojej knihy Vitae fratrum prirovnáva dominikánov k zberačom, ktorí s Kráľovnou nebies ako so „svojou pomocníčkou“, pomáhajú zbierať klásky po žencoch, o ktorých hovorí Kniha Rút. „Rozkázal mi (Kristus), aby som tak dlho bola so žencami (kazateľmi), dokiaľ všetko obilie (ľudia) nebude pozbierané“ (Vitae fratrum, str. 10). Ako sa však ľudia môžu stať robotníkmi na Pánovej žatve? Prostredníctvom modlitby. Modíme sa preto, aby ľudia rôznych stavov stále jasnejšie rozpoznali v Duchu Svätom, ktorý je rozliaty v ich srdciach, naliehavosť toho, aby sa zapojili do žatvy. V tomto týždni sa predovšetkým modlíme za dominikánske povolania do každej vetvy rozvetvenej dominikánskej rodiny: dominikánske mníšky, bratia, laickí dominikáni, sestry dominikánky, dominikánskí mladí, členovia ružencových bratstiev a dobrovoľníci. 

Kedy a ako vznikla táto iniciatíva?

Myšlienka „Týždňa modlitieb za dominikánske povolania” sa rodila postupne. Na generálnom zhromaždení sestier v roku 2017 sme si uvedomili, že musíme venovať väčšiu pozornosť pastorácii povolaní. Vznikla komisia, ktorá sa najprv venovala prieskumu, ako to robia dominikánky v našich dvoch susedných krajinách. Hlavne sestry dominikánky v Maďarsku majú rozvinutú starostlivosť o nové povolania tak, že sú veľmi mladou kongregáciou. Ich najväčšie posolstvo pre nás však neboli nejaké prepracované programy rozlišovania povolania, ale veľký dôraz na modlitbu a pôst. Okrem toho, že sme v našej kongregácii pripravili kurz Povolaným nablízku, sme sa rozhodli viac sa modliť za nové povolania v našich komunitách, ale aj v rámci dominikánskej rodiny. Oslovili sme zástupcov všetkých vetiev dominikánskej rodiny na Slovensku a našli sme u nich pozitívnu odozvu. Keďže nemáme u nás dominikánske mníšky, oslovili sme všetky Slovenky, ktoré poznáme v kontemplatívnych kláštoroch v Česku, v Poľsku a v Taliansku.  Vďaka bratovi Mannesovi Marušákovi OP, ktorý napísal text modlitby za povolania, a na základe návrhu prosieb za jednotlivé vetvy, ktoré vyšli od mníšok, bratov, laikov, sestier a členov ružencových bratstiev, sme zostavili prosby  na jednotlivé  dni. Brat Mannes napísal k týmto modlitbám aj veľmi inšpiratívny úvod. Pomohol nám aj brat Alan Dely OP, ktorý sa podieľal na tom, že sa tieto texty šírili cez časopis Ruženec do celého Slovenska. 

Od roku 2018 sa táto tradícia v rámci dominikánskej rodiny a priateľov rehole naďalej nielen udržiava, ale aj rozvíja. Napríklad v minulom roku brat Mannes orientoval všetky modlitby na bl. Pier Giorgia Frassatiho, pretože sme si pripomínali 100 rokov od jeho vstupu k laickým dominikánom. Tento rok sa chceme modliť za nové povolania spolu so sv. Tomášom Akvinským, keďže od 28. januára 2023 do 28. januára 2025 slávime dvojité výročie: 700 rokov od jeho svätorečenia a 750 rokov od jeho smrti.  Povzbudzujúce myšlienky sv. Tomáša pre každú vetvu vybral brat Alan a tiež napísal úvod, v ktorom prepojil posolstvo sv. Tomáša a modlitby za povolania. 

Modlí sa iba dominikánska rodina na Slovensku alebo na celom svete?

Za nové dominikánske povolania sa určite modlia všetky vetvy dominikánskej rodiny na celom svete, ale každý si nachádza svoje vlastné spôsoby. Na Slovensku sme si vyhradili jeden týždeň, keď sa spoločne modlíme za všetky vetvy. 

V Cirkvi je každoročne týždeň modlitieb za duchovné povolania pred Nedeľou Dobrého Pastiera, čo býva v apríli, prípadne začiatkom mája. Prečo je týždeň modlitieb za dominikánske povolania práve v novembri?

Je to vždy týždeň po Sviatku všetkých dominikánskych svätých, ktorý je 7. novembra. Tento týždeň sme stanovili, práve kvôli tomuto sviatku, keď si pripomíname úžasnú pestrosť a rozličnosť dominikánskych svätých, ktorí rozpoznali svoju cestu a zavŕšili ju v sláve.  

Ako je na tom rehoľa dominikánov s novými povolaniami – celosvetovo a v našom regióne?

Podľa mojich znalostí sa bratia celosvetovo držia už dlhé roky na rovnakom čísle. Je ich okolo  6 – 7 tisíc. Ale v jednotlivých provinciách je to s novými povolaniami bratov veľmi rozdielne. Dominikánski laici a mladí sú na niektorých kontinetoch v prudkom rozkvete. Predovšetkým v Ázii. Situácia kongregačných sestier sa veľmi líši podľa krajín pôsobenia a podľa jednotlivých kongregácii. Čiže počet členov dominikánskej rodiny na celosvetovej úrovni stúpa,nedá sa to však povedať o všetkých kontinentoch. Na Slovensku nám pred ôsmimi rokmi vznikla dominikánska mládež, ktorá sa pomaly rozvíja. U slovenských bratov, laikov a sestier sú nové povolania málo početné. Bratia majú 2 bratov a my máme 2 sestry v dočasnej formácii.  Laickí dominikáni majú taktiež niekoľko členov v počiatočnej formácii. 

Je stanovená nejaká konkrétna forma modlitby, ktorú na tento úmysel prednášame? 

Každý rok rozposielame texty modlitieb a tiež ich zverejňujeme na internete. V prílohe nájdete texty pre tento rok. 

Buletín

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...