Pieseň vďačnosti Ti spievam, Pane môj…

8. júl. 2020 | Aktuality, Články

Týmito slovami piesne vyjadrili sestry v Dome Ružencovej Panny Márie v Bratislave veľkú vďačnosť Bohu za dar života sestry Gabriely Bielikovej, ktorá 1. júla 2020 oslávila svoje okrúhle 50. narodeniny. Zároveň jej poďakovali za roky naplnené láskou a službou pre iných a za všetko, čo im Boh cez jej prítomnosť denne dáva.

„Vďačnosť je bránou k hojnosti“.  Ak dokážeme byť vďační za všetky prejavy lásky, štedrosti, dôvery a súcitu, ktorých sa nám dostalo, umožníme, aby nám Duch Svätý daroval novú silu a sviežosť, ktoré dokážu obnoviť náš život.

A napokon najkrajšia vďaka za Božie dary spočíva v tom, že ich podávame ďalej. Do ďalších rokov prajeme a vyprosujeme sestre Gabriele Božie požehnanie, aby svojím životom spievala každý deň vo svojom srdci pieseň vďačnosti za nekonečnú Božiu lásku a dobrotu a s radosťou odovzdávala iným to, čo ona sama cez všetky dobrodenia od Pána prijíma.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...