Pieseň vďačnosti Ti spievam, Pane môj…

Týmito slovami piesne vyjadrili sestry v Dome Ružencovej Panny Márie v Bratislave veľkú vďačnosť Bohu za dar života sestry Gabriely Bielikovej, ktorá 1. júla 2020 oslávila svoje okrúhle 50. narodeniny. Zároveň jej poďakovali za roky naplnené láskou a službou pre iných a za všetko, čo im Boh cez jej prítomnosť denne dáva.

„Vďačnosť je bránou k hojnosti“.  Ak dokážeme byť vďační za všetky prejavy lásky, štedrosti, dôvery a súcitu, ktorých sa nám dostalo, umožníme, aby nám Duch Svätý daroval novú silu a sviežosť, ktoré dokážu obnoviť náš život.

A napokon najkrajšia vďaka za Božie dary spočíva v tom, že ich podávame ďalej. Do ďalších rokov prajeme a vyprosujeme sestre Gabriele Božie požehnanie, aby svojím životom spievala každý deň vo svojom srdci pieseň vďačnosti za nekonečnú Božiu lásku a dobrotu a s radosťou odovzdávala iným to, čo ona sama cez všetky dobrodenia od Pána prijíma.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes