Kázanie zo žltého domu: Ráno nového života...

Keď Ježiš zomrel, pochovali ho. Jeho telo sa nachádzalo v hrobe. Hrob predstavuje miesto, kde sú vložení všetci ľudia – mladí, starí – bez rozdielu, ako žili svoj doterajší život na zemi. Je to akoby pamätník človeka, ktorý je vybudovaný z úcty živých k mŕtvym, ktorých milovali. Kristus však zomrel a bol vložený do hrobu nielen z úcty k jeho telesným pozostatkom, ale aj preto,...

Kázanie zo Žltého domu: Na Palmovú nedeľu...

Silné reči nás niekedy valcujú ako vlny. Najmä tie vlastné. Ježiš dnes neprednáša obhajobu, ktorá by vyrážala dych. Hovoril s mocou, keď bol na to čas. Teraz mlčí s mocou, lebo nastal čas mlčať. Veľké slová sa niekedy stanú prázdnymi figúrami, ktoré naháňajú strach namiesto toho, aby zasievali život. Čas ohlasovania pôstnych výziev pominul. Nastal čas blízkosti pri Kráčajúcom...

Budúcnosť a nádej

Ábelová, Pustý Dvor – kontemplatívne dominikánske centrum. V dňoch 24.3. – 26.3.2023 sa tu znovu stretla skupina vysokoškolákov a mladých pracujúcich ADOMákov s dominikánmi – fr. Lukášom, sr. Justínou a sr. Blažejou. Čo je to nádej? Prečo je dôležitá? Je optimizmus skutočne nádejou alebo si iba mylne zamieňame tieto slovíčka? Nádej je niečo, čo sa nedá presne definovať. Je to jedna...

Podporte naše projekty 2% z daní

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2022 bola 12 389,99 EUR. Časť z týchto financií sme použili pri realizácii opravy detského ihriska a preliezky v areáli Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej,  na podporu dominikánskych mladých počas putovania, denných detských táborov...

Dotyk krásy je späť

Milí priatelia, pozývame Vás na prvé stretnutie nášho projektu Dotyk krásy, ktorý sa uskutoční 29. apríla 2023 v Bobrovci, v kaviarni V Rozlete. Prvé, pretože tohtoročný DK bude tvoriť niekoľko stretnutí na rôznych miestach Slovenska, o ktorých Vás budeme postupne informovať. Viac informácií o prvom z nich sa dozviete v anotácii. Tešíme sa na Vás a naše spoločné putovanie. sr. Blažeja Anna Furjeľová OP fr. Mannes Stanislav Marušák...

Kázanie zo Žltého domu: Vzkriesenie Lazára...

„Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ – týmto odkazom Marty a Márie to všetko začalo. Modlitbou príhovoru za ich brata Lazára, ktorého s Ježišom spájalo priateľské puto. Keď však Ježiš k nemu prišiel, Lazár už nebol medzi živými. Jeho telo štvrtý deň nehybne ležalo v zapečatenom hrobe. Ježiš, ako pravý Boh, o tom všetkom vedel, no zámerne sa rozhodol, že bude s príchodom k chorému priateľovi...

« Predchádzajúce články Nasledujúce články »

Články po mesiacoch
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes